Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma Yöntemleri-IISHZ 2222016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, Araştırma Yöntemleri I’in devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin belirli bir konu hakkında bilimsel araştırma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ders, sosyal bilimlerde yaygın kullanılan araştırma yöntemlerin ve analizlerin nasıl yapılacağı, nasıl yorumlanacağı ve raporlanacağını örneklerle açıklar. Ayrıca, SPSS programı ile veri analizi, bilimsel araştırma raporlarının biçim ve kurallarının ayrıntılı bir şekilde anlatımını içerir.
Dersin İçeriğiBu ders, Araştırma Yöntemleri I’in devamı niteliğindedir. Ders, öğrencilerin belirli bir konu hakkında bilimsel araştırma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır. Ders, sosyal bilimlerde yaygın kullanılan araştırma yöntemlerin ve analizlerin nasıl yapılacağı, nasıl yorumlanacağı ve raporlanacağını örneklerle açıklar. Ayrıca, SPSS programı ile veri analizi, bilimsel araştırma raporlarının biçim ve kurallarının ayrıntılı bir şekilde anlatımını içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilgi çeşitlerini açıklar 1, 3, 4, 11A, C, F
ÖÇ2Bilimsel bilginin özelliklerini sıralar1, 3, 4, 11A, C, F
ÖÇ3Bilimsel yöntemleri uygular1, 3, 4, 11A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 11:Altı Şapka
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgi, Bilim ve Bilimsel bilginin özellikleri.
2. HaftaAraştırma Türleri: Nitel-Nicel; Tanımlayıcı-Keşfedici/Açımlayıcı-Açıklayıcı
3. HaftaBilimde yöntem, tenik kavramları ve yöntem ve ternik çeşitleri.
4. HaftaAraştırma desenleri ve süreci.
5. HaftaAraştırmada örneklem, örnekleme kavram ve teknikleri
6. HaftaGörüşme ve odak grup görüşmesi.
7. HaftaGözlem ve çeşitleri.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal bilimlerde alan araştırması, survey, anket.
10. HaftaAnket formu hazırlama
11. HaftaAraştırmada geçerlik ve güvenirlik.
12. HaftaDurum (örnek olay) çalışması.
13. HaftaVeri türleri; Nitel ve nicel verilerin analiz ve değerlendirilmesi.
14. HaftaRapor hazırlama.
15. HaftaDeğerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİslamoğlu, A.H. ve Alnıaçık, Ü. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.
Diğer Kaynaklar• Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. 5. bs. Pegem A Yayınları. • Aziz, A. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri (9. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. • Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (2. Baskı). İstanbul: Seçkin Yayıncılık. • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroglu, S., ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi. • Kolektif (2014). Sosyal
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.006.0090.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü137
Toplam İş Yükü / 25 (s)137 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"