Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma Yöntemleri-ISHZ 2212016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Fatih ALTUN
Dersin Amacı Bu dersin amacı araştırma sürecini incelemek, belli başlı bilimsel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında bilimsel araştırma yapabilmeleri için gerekli teknik ve metotları öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu ders, sosyal bilimlerde yaygın kullanılan araştırma sürecini (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) inceleyerek başlar. Daha sonra bilimsel araştırma yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi vd.) detaylı inceleyip seçilen araştırma konusu ile ilgili problem bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, veri toplama, toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesini yapma ve rapor yazma tekniklerini detaylı bir biçimde inceler. Ayrıca, verileri SPSS programında nasıl analiz edileceğini ve yorumlanacağını uygulamalı bir şekilde anlatımını içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sosyal bilimlerde yaygın kullanılan araştırma sürecini tanımlayabilecek,1, 2, 3, 4, 8, 12, 13A
ÖÇ2Bilimsel araştırma yöntemlerini tanımlayabilecek,1, 2, 3, 4, 8, 12, 13A
ÖÇ3Herhangi bir araştırma konusu ile ilgili problem bulup ve denence (hipotez) kurabilecek,1, 2, 3, 4, 8, 12, 13A
ÖÇ4Verileri SPSS programında analiz edip ve yorumlayabilecek,1, 2, 3, 4, 8, 12, 13A
ÖÇ5Veri toplayıp, toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesini ve raporlaştırmasını yapabilecek,1, 2, 3, 4, 8, 12, 13A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar
2. HaftaAraştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma
3. HaftaNedensellik
4. HaftaKavramsallaştırma, İşletimselleştirme
5. HaftaÖlçme
6. HaftaDeneysel Yöntem
7. HaftaBetimleme Yöntemi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİçerik Analizi, Alan Araştırması
10. HaftaÖrneklem Seçme Mantığı
11. HaftaÇıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler I
12. HaftaÇıkarımsal İstatistikler: Parametrik Testler II
13. HaftaParametrik Olmayan Testler
14. HaftaAraştırma Tasarımı ve İstatistik Test Seçimi
15. HaftaKaynakça Hazırlama, Etik İhlaller ve İntihal
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Sait Gürbüz, ve Faruk Şahin (2016), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe – Yöntem – Analiz, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı / 439 Syf.
Diğer Kaynaklar• Yurtkoru , E.S., Çinko, M., ve Durmuş, B. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS'le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayınları. • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Ders Devam10
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü79
Toplam İş Yükü / 25 (s)79 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"