Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyal Hizmet Kurumlarında YönetimSHZ 2092016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mehmet BİRİNCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere organizasyonların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bilgi vermek, bu bilgiler ışığında sosyal hizmet örgütlerinin işleyişini anlatmaktır. Bunu yaparken yönetim, yönetim yapıları, örgüt ve örgüt teorilerine ilişkin kavramları öğretmek ve sosyal hizmet kurumlarının da profesyonel bir yaklaşımla yönetilmesi gerektiğini öğrencinin anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiYönetim, yönetim yapıları, örgüt ve örgüt teorilerine ilişkin kavramları öğretmek ve sosyal hizmet kurumlarının da profesyonel bir yaklaşımla yönetilmesi gerektiğini öğrencinin anlamasını sağlamaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Dersin sonunda öğrenci sosyal hizmet kurumlarının yönetilmesi konusunda temel bilgilere sahip olacaktır.
ÖÇ2Sosyal hizmet yönetimine eleştirel bakış açısı getirebilme1, 3A, B
ÖÇ3Sosyal hizmet yönetimine eleştirel bakış açısı getirebilme1, 2, 3B, C
ÖÇ4Sosyal hizmet yönetimine eleştirel bakış açısı getirebilme1, 2, 3, 5A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin kısa tanıtımı ve öğrencilere oryantasyon verilmesi.Öğrencilere dersin işlenişi ve ders planı üzerinde genel bilgi verilecektir.
2. HaftaYönetim Konusuna Giriş
3. HaftaYönetim Konusu (Devam) Sosyal Hizmetlerde Yönetimin Önemi ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
4. HaftaOrganizasyon Teorileri ve Sosyal Hizmet
5. HaftaTürkiye’de Sosyal Hizmet Kurumlarının Yapılanması Çağdaş Yönetime Dair Bazı Yaklaşımlar Sosyal Hizmet Kurumlarında TKY ve Personel Güçlendirme
6. HaftaSosyal Hizmet Kurumlarında Örgütsel Davranış
7. HaftaSosyal Hizmetlerde Yenilik Yaklaşımı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSosyal Hizmetlerde Gönüllü Yönetimi
10. HaftaSosyal Hizmetlerde Pazarlama
11. HaftaSosyal Hizmet Kurumlarında Halkla İlişkiler Yönetimi
12. HaftaSosyal Hizmet Kurumlarında Finansal Yönetim
13. HaftaSosyal Hizmet Kurumlarında Kriz ve Kriz Yönetimi
14. HaftaKurum İnceleme Ödevlerinin Değerlendirilmesi.Öğrencilerin hazırlamış oldukları ödevler sınıf ortamında sunulacak, değerlendirilip tartışılacaktır
15. HaftaKurum İnceleme Ödevlerinin Değerlendirilmesi.Öğrencilerin hazırlamış oldukları ödevler sınıf ortamında sunulacak, değerlendirilip tartışılacaktır
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmet Yönetmeliği. http://www.aile.gov.tr/tr/2176/Mevzuat 2) Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar) (6.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi 3) Erdoğan, İ. (2007). İşletmelerde Davranış (7. Baskı). İstanbul: Miad Yayınları 4) Gökçek Karaca, N., Demirci, E. (Ed.) (2013). Sosyal Hizmet Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları 5) Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği (13.Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
Diğer Kaynaklar1) Adıgüzel, O., Döndü, S.Ö. (2015). Sosyal Hizmet Perspektifinde Çok Uluslu Gönüllü Kuruluşlar. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.137-147. 2) Akyüz, B. (2015). Sosyal Hizmet Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.21-36. 3) Aygen, S. (2006). İşletmelerde Yenilik Yönetimi Sürecinde Örgüt Yapılarında ve Hizmet Tasarımlarında Yaşanan Dönüşümler: Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma Ve Hizmet Tasarımı Önerisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. 4) Bayraktaroğlu, S., Adıgüzel, O. (2015). Sosyal Hizmetlerde Yönetim ve Orgaziasyonun Önemi Üzerine. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.1-8. 5) Bozkurt, O. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Yenilik Yönetimi. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.89-106. 6) Giderler, C. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Personel Güçlendirme. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.58-88. 7) Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2009). Balanced Scorecard: Şirket Stratejisini Eyleme Dönüştürmek. (Çev. S. Egeli). İstanbul: Sistem Yayıncılık. (Orjinal çalışma basım tarihi 1996). 8) Kovancı, A. (2004). Toplam Kalite Yönetimi (3.Baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık. 9) Mustafayeva, L., Dosaliyeva, D. (2015). Sosyal Hizmet İşletmelerinde Kriz Yönetimi. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.148-175. 10) Sarıkaya, M. (Ed.) (2011). Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim. İstanbul: Nobel Yayınları. 11) Saylı, H., Mengenci, C., Bürcü, R. (2015). Yönetim Düşüncesinin Evrimi ve Sosyal Hizmet Yaklaşımı. İsparta: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF, Vizyoner Dergisi, Özel Sayı, ss.37-57. 12) Senge, P.M. (1993) Beşinci Disiplin. (Çev.A.İldeniz, A.Doğukan), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, (2007). 13) Topal, Z., Atay, E. (2015). Örgüt Kuramları İle Sosyal Hizmet İşletmelerini Anlamak. İsp
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü110
Toplam İş Yükü / 25 (s)110 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"