Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Dezavantajlı GruplarSHZ 2072016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Sena ÖKSÜZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dezavantajlı grupların incelenmesi ve böylelikle alanın içinde yer alacak grup yapılarının bilinmesi hedeflenmektedir. Dezavantajlı gruplara ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar ve toplumsal tabakalaşmanın dinamikleri tanımlanacaktır.
Dersin İçeriğiDezavantajlı grupların incelenmesi ve böylelikle alanın içinde yer alacak grup yapılarının bilinmesi hedeflenmektedir. Dezavantajlı gruplara ilişkin temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar ve toplumsal tabakalaşmanın dinamikleri tanımlanacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Toplumumuzda ve diğer coğrafyalarda tecrübe edilen sosyal sorunlara dair teorik bilgi temelini kazanmış olmak.1, 2, 3, 4, 5, 10, 12A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTanışma ve dersin dönemlik planının öğrencilerle paylaşılması.
2. HaftaSanayi Devrimi ve Sosyal Sorunlar
3. HaftaYoksulluk ve Yoksulluk Türleri
4. HaftaYoksullukla Mücadelede Sosyal Politikalar
5. Haftaİşsizlik, İşsizliğin Nedenleri ve Türleri
6. HaftaFilm Gösterimi
7. HaftaŞiddetin Doğası ve Aile içi Şiddet
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEngellilik ve Engelli Politikaları
10. HaftaYaşlılık Sorunları
11. HaftaÇocuk Sorunları
12. HaftaFilm Gösterimi
13. HaftaSuçluluk
14. HaftaGöç ve Kentleşme
15. HaftaSosyal Sorunlar ve Medya
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDersin öğretim elemanı tarafından derlenen ders notları ve paylaşılan makaleler
Diğer KaynaklarTürkiye’nin Toplumsal Sorunları. Anı Yayınları. Yazar: Mustafa Gündüz
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sosyal hizmet mesleki ve bilimsel alanı ile ilgili teorik bilgi ve pratikleri kullanabilme becerisiX
PÇ2Öğretim programlarında alan dışı dersler almış olmasıX
PÇ3Sosyal hizmet alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern bilişim teknoloji araçlarını seçme, geliştirme ve etkin biçimde kullanma becerisiX
PÇ4Sosyal hizmet bilimsel alanı ile ilgili tasarım, gözlem, veri toplama, analiz ve yorumlama becerisiX
PÇ5İnsan ilişkileri ve iletişim yeteneği; ekip çalışması yapabilme becerisiX
PÇ6Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir tane yabancı dil bilgisiX
PÇ7Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme becerisiX
PÇ8Mesleki etik ve sorumluluk bilinciX
PÇ9Sosyal hizmet mesleki uygulamalarının evrensel insan hakları, bireysel ve toplumsal etkileri konusunda farkındalıkX
PÇ10Sosyal hizmet alanındaki ve sistemindeki sorunları tespit, anlama, kuramsallaştırma, formülize etme ve çözme becerisi, bu amaçla uygun müdahale yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.005.0075.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"