Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye Sağlık SistemiSAY 4612016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrenci; Türkiye´nin demografik yapısını ve sağlık statüsünü, Türkiye´de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kullanımını değerlendirebilecektir.
Dersin İçeriği-Türkiye´nin demografik yapısı ve sağlık statüsü -Türkiye´de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kullanımı -Türk Sağlık Sisteminin organizasyonu -Türk Sağlık Sisteminin yönetimi -Türk Sağlık Sisteminin ekonomik destek kaynakları -Türk Sağlık Sisteminde kullanılan kaynaklar (insangücü, sağlık kurumları, teknoloji) -Türk Sağlık Sisteminde hizmet sunumu
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türkiye´nin demografik yapısını ve sağlık statüsünü açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ2Türkiye´de sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kullanımını değerlendirebilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ3Türk Sağlık Sisteminin organizasyonunu ve yönetim fonksiyonlarını açıklayabilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ4Türk Sağlık Sisteminin günümüzdeki uygulamalarını tanımlayabilmek.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ5Türk Sağlık Sisteminin sağlıkta dönüşüm kapsamında değerlendirmesini yapabilecek.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTürkiyenin demografik yapısı ve sağlık statüsü
2. HaftaTürkiyede sağlık hizmetlerinin erişilebilirliği ve kullanımı
3. HaftaTürk Sağlık Sisteminin organizasyonu
4. HaftaTürk Sağlık Sisteminin organizasyonu
5. HaftaTürk Sağlık Sisteminin organizasyonu
6. HaftaTürk Sağlık Sisteminin yönetimi
7. HaftaTürk Sağlık Sisteminin yönetimi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürk Sağlık Sisteminin ekonomik destek kaynakları
10. HaftaTürk Sağlık Sisteminde kullanılan kaynaklar (insangücü, sağlık kurumları, teknoloji)
11. HaftaTürk Sağlık Sisteminde kullanılan kaynaklar (insangücü, sağlık kurumları, teknoloji)
12. HaftaTürk Sağlık Sisteminde kullanılan kaynaklar (insangücü, sağlık kurumları, teknoloji)
13. HaftaTürk Sağlık Sisteminde hizmet sunumu
14. HaftaTürk Sağlık Sisteminde hizmet sunumu
15. HaftaSağlıkta Dönüşüm programı ve etkileri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuUlusal Hastalık Yükü ve Maliyet Etkililik Projesi Raporları (www.hm.saglik.gov.tr). -Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000 Çalışma Raporları (www.hm.saglik.gov.tr) -The Ministry of Health of Turkey, 2004, Turkey Health Report, Ankara. -DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporları.
Diğer Kaynaklar-Türkiye Ulusal Sağlık Hesapları 1999-2000 Çalışma Raporları (www.hm.saglik.gov.tr) -The Ministry of Health of Turkey, 2004, Turkey Health Report, Ankara. -DPT, Özel İhtisas Komisyonu Raporları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.005.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"