Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma Yöntemleri ve BiyostatistikSAY 3522016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Araştırma yöntemleri ve istatistik ile ilgili kavramların açıklanması ve sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemlerin etkin şekilde kullanım becerisinin geliştirilmesi.
Dersin İçeriğiBu derste, istatistikle ilgili temel kavramlar, veriler için tanımlayıcı ölçüler, verilerin tablo ve grafiklerle özetlenmesi, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ve bölünme şekli, olasılık ve olasılık dağılımları, örnekleme, istatistksel tahminleme, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon analizleri, sağlık alanına istatistiksel yöntemler ve faktör analizi konuları işlenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık alanında istatistiğin kullanım amacını ve önemini vurgular1, 2, 5, 6A, C
ÖÇ2Sağlıkla ilgili konularda elde edilen verileri derler1, 2, 5, 6A, C
ÖÇ3Sağlık alanındaki konularda elde edilen verileri tanımlar, özetler ve görsel olarak açıklar1, 2, 5, 6A, C
ÖÇ4Kesikli ve sürekli rassal değişkenlere ait olasılık dağılımlarını ayırt eder ve söz konusu değişkenler için olasılık hesaplar.1, 2, 5, 6A, C
ÖÇ5Örneklem istatistiklerinden yararlanarak ana kütle parametreleri hakkında karar verir1, 2, 5, 6A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİstatistikte Kullanılan Temel Kavramlar1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
2. HaftaMerkezi Eğilim Ölçüleri1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
3. HaftaDağılım Ölçüleri1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
4. HaftaTablo ve Grafik Çizme1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
5. HaftaOlasılık1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
6. HaftaÖrnekleme Yöntemleri1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
7. Haftaİstatistiksel Tahminleme1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHipotez testleri1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
10. HaftaParametrik Testler1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
11. HaftaNonparametrik testler1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
12. HaftaRegresyon ve Korelasyon1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
13. HaftaSağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
14. HaftaFaktör Analizi1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
15. HaftaSPSS Güncel uygulamaları1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Prof. Dr. Zekeriya Aktürk ve Doç.Dr. Hamit Acemoğlu, Sağlık çalışanları için araştırma ve pratik istatistik (SPSS) Örnek problemler ve spss çözümleri, Erzurum, 2010 2. Nakip M. (2003). Pazarlama Araştırmaları: Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar. Seçkin Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar1. Sümbüloğlu K. (1990). Sağlık Alanına Özel İstatistiksel Yöntemler. Hatiboğlu Yayıncılık. 2. Alpar R. (1997). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş-1. Spor Kitabevi. 3. alanla ilgili bilimsel yayınlar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"