Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık Kurumlarında Proje YönetimiSAY 3612016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Günümüzde gerek üniversitelerde, gerekse endüstride proje tasarlamak, üretmek ve gerçekleştirmek önemini oldukça arttırmıştır. Bununla birlikte girişimcilik konusu da her zamankinden daha fazla dikkat çekmektedir. Dolayısıyla kişilerin girişimcilik yeteneklerini artırırken proje üretme ve yönetme kabiliyetlerini geliştirmek gerekmektedir. Her girişimci proje yönetimi bilgilerine, her proje yöneticisi de girişimcilik yetkinliklerine sahip olmalıdır. Bu ders, her iki konuda da öğrencilere bilgi ve yetkinlik kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiGirişimcilik temel kavramları, özellikleri, kültürü, türleri, finansmanı. Girişimcilik için gerekli beceriler, kadın girişimciliği. Aile işletmeciliği, örgüt kültürü. İş planı kavramı ve öğeleri. Proje tanımı, özellikleri, sınıflandırması. Proje yönetimi ve organizasyonu. Mantıksal Çerçeve yaklaşımı. Proje yaşam çevrimi, kontrol ve izleme, proje bütçesi oluşturma. Proje destekleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ2Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ3 Başarılı/başarısız olmuş girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ4Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ5 Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGirişimciliğe dair temel kavramlar, girişimcinin özellikleri ve gerekli beceriler
2. HaftaGirişimcilik türleri, girişimcilik kültürü, motivasyon, aile işletmeciliği
3. HaftaKadın girişimciliği, Türkiye’de girişimcilik etiği
4. HaftaÖrgüt kültürü, iletişim ve girişimcilik ağı, Girişimcilik ve imtiyaz hakkı
5. HaftaYerel girişimcilik,Herkes girişimci olabilir mi?
6. HaftaGirişimcilik finansmanı
7. Haftaİş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan), İş planı örnekleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProjenin tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması
10. HaftaProje yönetimi ve organizasyonu
11. HaftaMantıksal çerçeve yaklaşımı
12. HaftaProje yönetiminde bütçeleme
13. HaftaProje yönetiminde kontrol ve raporlama
14. HaftaProje risk yönetimi
15. HaftaÖğrenci sunumları (iş planı sunumları)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara. 2) Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul. 3) Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi. 4) Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 5) Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.
Diğer Kaynaklar1) Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara. 2) Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul. 3) Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi. 4) Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. 5) Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"