Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık Kurumlarında Stratejik YönetimSAY 4122016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin işletme ve şirket düzeyinde stratejilerin geliştirmesi ve uygulanması konusunda takip edilen süreci ve bu süreçteki temel kavramları birbirleriyle ilişkilendirerek öğrenmeleri ve bu bilgilerini sağlık sektöründe uygulamaya yönelik beceri kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriğiBu derste, stratejik yönetim süreci, çevre analizleri, stratejik analiz araçları, strateji türleri, strateji formülasyonu- uygulanması- denetimi ve sektörel uygulamalar konularına değinilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
ÖÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaStratejik yönetim ile ilgili terim ve kavramlar
2. HaftaStratejik yönetimin temel sorunsalı ve bu sorunsalı açıklamada öne çıkan yaklaşımlar
3. HaftaStratejik yönetim süreci ve unsurları
4. HaftaDış çevre analizi
5. Haftaİşletme analizi ve işletme çevre etkileşimi
6. HaftaStratejik yön belirleme
7. HaftaAlternatif stratejilerin belirlenmesi ve portföy analizleri I
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAlternatif stratejilerin belirlenmesi ve portföy analizleri II
10. HaftaStrateji Uygulama
11. HaftaStratejik değerleme ve Kontrol
12. HaftaFirma analizleri
13. HaftaFirma analizleri
14. HaftaFirma analizleri
15. HaftaFirma analizleri son genel değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖmer Dinçer, (2008), Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayıncılık, İstanbul
Diğer KaynaklarÜlgen, H, Mirze, K., İşletmelerde Stratejik Yönetim, Beta Yayıncılık İstanbul, 2007 Ginter, P.M., Duncan , W.J.,Swayne, L.E., (2001), Strategic Management of Health Care Organizations, San Francisco, Michael Porter, Rekabet Stratejisi, Sistem Yayıncılık, 2003
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"