Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık Sigortacılığı ve Ödeme ModelleriSAY 4052016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal güvenlik ve sağlık sistemi içinde sağlık sigortacılığının anlaşılması, Sigortacılık uygulamalarının ve risk faktörlerinin bilinmesi, sağlık hizmetlerinde kullanılan ödeme yöntemlerinin öğrenilmesi, Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığına ilişkin analiz ve değerlendirme becerisinin kazandırılması
Dersin İçeriğiSosyal güvenlik ve sağlık sistemi içinde sağlık sigortacılığının yeri, ödeme yöntemleri, Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığının analizi ve değerlendirmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12A, C
ÖÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12A, C
ÖÇ3Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak1, 2, 3, 4, 5, 6, 8A, C
ÖÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8A, C
ÖÇ5 Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDünyada ve Türkiye’de Sigortacılık
2. HaftaSigortacılığın gelişimi, genel prensipleri
3. HaftaFiyatlandırma ve aktüerya
4. HaftaSosyal güvenlik sistemi ve sağlık sistemi, sağlık hizmetleri piyasası özellikleri
5. HaftaSağlık sigortacılığının tarihçesi; sağlık sigortacılığında kavramlar
6. HaftaSağlık Sigortası Fonksiyonları, Sağlık Sigortası Çeşitleri, Sağlık Sigortasının Arz ve Talep Üzerindeki Etkisi
7. HaftaSağlık Hizmetlerinde Ödeme Sistemleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTürkiye´de sağlık sigortacılığı
10. HaftaTürkiye´de ödeme sistemleri
11. HaftaTürkiye’de Ödeme Sistemleri
12. HaftaGenel Sağlık Sigortası
13. HaftaGSS Performansı ve Uygulama
14. HaftaDünyada Sağlık Sigortacılığı Uygulamaları
15. HaftaSağlık sigortacılığı ve kapsamı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuOrhaner, E. (2000). Türkiye’de Sağlık Sigortacılığı. Gazi Kitabevi, Ankara.
Diğer KaynaklarAktan CC ve Saran U. (ed). (2007). Sağlık Yönetimi ve Sağlık Ekonomisi. Aura Kitapları. Temel Sigorta Bilgileri ve Sigorta Sektörünün Yapısal Analizi, G. Şebnem Uralcan, Hiperlink Yayınları No.20, 2011, İstanbul. The Actuarial Profession, Core Reading 2013 - ST1 Health and Care Specialist Technical, Institute and Faculty of Actuaries, 2012. Bluhm W. F., Individual Health Insurance, ACTEX Publication, 2007. Black,K., Skipper, H.D., Life and Health Insurance, Prentice Hall, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"