Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Staj ISAY 4012016 - 2017T : 8+U : 0810.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin görmüş oldukları teorik bilgileri işbaşında deneme ve deneyerek yerinde öğrenmelerinin sağlanması, bu yolla işletme ile tanışmaları ve sektöre girişleri için uygun ortamın oluşturularak motive edilmeleridir.
Dersin İçeriğiUygunluğu belirtilen işletme türlerinden birinde görev alacaklardır. İlgili öğretim elemanları danışmanı oldukları öğrencilerin işbaşı eğitimi ile ilgili yazılı ve rutin kontroller ile danışmanlık hizmetleri yerine getirilecek, işletmelerle ilişkiler yürütülecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Sağlık işletmesinde çalıştığı bölümün diğer bölümlerle ilişkilerini tanımlar.4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15F
ÖÇ2 İşletmenin yer aldığı endüstriyel çevre elemanları ile ilişkilerini anlatır.4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15F
ÖÇ3Bulunduğu bölümün işleyişinin etkinleştirilmesi hakkında değerlendirmede bulunur.4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15F
ÖÇ4Çalıştığı bölümün sorunlarını tanımlar.4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15F
ÖÇ5Çalıştığı süre boyunca işletmeye katkısı olduğunu rapor eder.4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15F
Öğretim Yöntemleri:4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi
2. Haftaİşletmenin tanınması ve oryantasyon eğitimi
3. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
4. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
5. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
6. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/ İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak
7. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
10. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak
11. HaftaGünlük Rutinleri Öğrenmeye Başlamak, işleyişe yardımcı Olmak/İstenirse diğer bir departmana geçiş yapmak
12. Haftaİlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek
13. Haftaİlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek
14. Haftaİlgili departmanda daha önce yardımcı olduğu görevleri tek başına yerine getirmek
15. Haftaİşbaşı eğitimi raporununun yazılması ve dosyanın tamamlanması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Uygulama 140
2Ders Devam30
3Final30
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.008.00128.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0023.0023.0000
7Final1.0019.0019.0000
Toplam İş Yükü250
Toplam İş Yükü / 25 (s)250 / 25
Dersin AKTS Kredisi10

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"