Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
EpidemiyolojiSAY 3212016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Epidemiyoloji dersinin amacı; öğrenciye epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, toplum sağlığını en fazla etkileyen etmenlerin etken-çevre-insan özelliklerine göre neden-sonuç ilişkileri ve epidemiyolojik araştırmalar konusunda bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiEpidemiyoloji dersi; epidemiyolojiye ilişkin temel kavramları, toplum sağlığını etkileyen tüm etmenleri, etken-çevre-insan özellikleri açısından değerlendirmeyi ve epidemiyolojik araştırmalara ilişkin bilgiyi kapsar. Dersin kapsamında; epidemiyolojiye ilişkin temel kavramlar, epidemiyolojik araştırmaların özellikleri, etken-çevre-insan etkileşimi, epidemiyolojinin uygulama alanları (enfeksiyon hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, kanser epidemiyolojisi) gibi konular yer almaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Epidemiyolojiye ilişkin temel kavramları bilir1, 3, 4, 5, 6, 12A, C
ÖÇ2Toplum sağlığını etkileyen etmenlerin etken-çevre-insan özelliklerine göre neden-sonuç ilişkisini açıklar1, 3, 4, 5, 6, 12A, C
ÖÇ3Epidemiyolojik araştırma yöntemlerini bilir1, 3, 4, 5, 6, 12A, C
ÖÇ4Sağlığa ve hastalıklara toplumsal boyutta yaklaşabilmeyi öğrenir1, 3, 4, 5, 6, 12A, C
ÖÇ5Sağlık olaylarının bilimsel değerlendirme ve ölçülmesinde epidemiyolojik hız ve oranları hesaplayabilir1, 3, 4, 5, 6, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilimsel yöntem1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
2. HaftaEpidemiyolojik veri kaynakları ve sağlık ölçütleri1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
3. HaftaEpidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
4. HaftaEpidemiyolojik araştırmaların planlanması ve ANKET1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
5. HaftaGözlemsel araştırmalar1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
6. HaftaTanımlayıcı ve analitik araştırmalar1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
7. HaftaKesitsel araştırmalar ve Kohort araştırmaları1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDeneysel ve Metodolojik araştırmalar1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
10. HaftaAraştırmada raporlandırma1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
11. HaftaVerilerin analizi ve sunuluşu1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
12. HaftaBulaşıcı hastalıklar epidemiyolojisi1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
13. HaftaSalgın Analizi1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
14. HaftaKronik hastalıklar ve kanser epidemiyolojisi1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
15. HaftaGünümüz bulaşıcı olmayan hastalıkların yükü1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1.Akgül A. Tıbbi Araştırmalarda İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset; 2005. 2.Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 19. Baskı. İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım; 2009.
Diğer Kaynaklar3.Tezcan S. Epidemiyoloji. Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayın No: 92/1, Meteksan A.Ş. Ankara; 1992. 4.Ahrens W, Pigeat I (Eds). Handbook of Epidemiology, Springer, Germany; 2006.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"