Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık Yönetiminde İletişim BecerileriSAY 2112016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, halkla ilişkiler bir işletme fonksiyonu olarak tartışılacak. İletişim halkla ilişkiler anlamında işlenecek. Ders sağlık sektöründe kavramlar, methodlar ve araçlar olarak ele alınacak.
Dersin İçeriğiBu derste etkin iletişim, sağlık iletişimi ve sağlık işletmelerinde halkla ilişkiler hakkında bilgi verilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Halkla ilişkiler ve onun aracı olarak iletişimi kavramsal olarak güncel gelişmeler ışığında kavrayabilme1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ2 Sağlık sektöründe örgütlerin toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlama çözümleyebilme1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ3 Sağlık sektöründe örgütlerin halkla ilişkiler ve iletişim politikalarını oluşturabilme ve a gerektiğinde sorgulayabilme1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ4Halkla ilişkilerin bir aracı olarak iletişim yöntem ve araçlarını tanıma ve kullanabilme1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ5 Halkla ilişkiler ve onun aracı olarak iletişimimin kurumsal kimlik oluşturma ve geliştirmedeki rolünü kavrama1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİletişim, İletişim Türleri ve Şekilleri, Sağlık Hizmetlerinde İletişim Türleri ve Şekilleri
2. HaftaEmpati, Empati ölçeği, Sempati
3. HaftaSağlık Hizmetlerinde İletişimin önemi, İletişim Türleri ve Şekilleri
4. HaftaSağlık Hizmetlerinde İletişim Engelleri ve İletişimin İyileştirilmesi
5. HaftaSağlık Hizmetlerinde Kurumsal İletişim
6. HaftaSağlık Hizmetlerinde Kitle İletişimi
7. HaftaHalkla İlişkilerde Amaçlar, İlkeler ve Örgütlenme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSağlık Sektöründe Halkla İlişkilerde Hedef Kitle
10. HaftaSağlık Sektöründe Halkla İlişkiler Faaliyetleri
11. HaftaSağlık Sektöründe Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Kullanılan Araçlar
12. HaftaKriz Dönemlerinde Halkla İlişkiler
13. HaftaGüncel Konular: Sosyal Medya, Sağlık Okuryazarlığı, Çatışma ve Şiddet
14. HaftaSağlık Sektöründe Hakla İlişkiler Uygulamaları
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTengilimoğlu D, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Gazi Kitabevi,2001 Tengilimoğlu D ve Öztürk Y, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Kitabev,2008 Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Genişletilmiş İkinci Baskı,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2009.
Diğer KaynaklarTengilimoğlu D, Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler, Gazi Kitabevi,2001 Tengilimoğlu D ve Öztürk Y, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Kitabev,2008 Tengilimoğlu D, Işık O, Akbolat M, Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Genişletilmiş İkinci Baskı,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2009. Koçel T, İşletme Yöneticiliği, Genişletilmiş 12.Baskı, Beta AŞ.,İstanbul, 2010. Dökmen Ü, İletişim Çatışmaları ve Empati, 18. Baskı, Sistem Yayıncılık, İstanbul,1994. Sabuncuoğlu Z, İşletmelerde Halkla İlişkiler, Aktüel Yayınları,2004. Tutar H ve Yılmaz MK, Genel ve Örgütsel Boyutuyla İletişim, Seçkin Kitabevi 2013. Geçikli F, Halkla İlişkiler ve İletişim, Beta Basım Yayım, 2013. Ülger B, İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler, Der Yayınları,2003. Bıçakçı I, İletişim ve Halkla İlişkiler, Mediacat Kitapları,2006.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü138
Toplam İş Yükü / 25 (s)138 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"