Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Muhasebenin İlkeleri-IUTF 2012016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin genel olarak muhasebe ve muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgileri edinmesi, kullanabilmesi ve Türk mevzuatına uygun raporlama yapabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiTemel muhasebe kavram ve tanımları, TDHP, temel mali tablolar, muhasebe belgeleri ve defterleri, muhasebe süreci, temel muhasebe denklemi, bilanço hesapları, gelir tablosu hesapları, maliyet hesapları ve envanter işlemleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel muhasebe kavramları, muhasebenin teknik yapısı ve temel muhasebe eşitliği1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ2Hesap kavramı, mizan, temel mali tablolar1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ3Dönen varlık hesapları: Stok hesapları, aralıklı ve sürekli envanter yöntemleri ve örnekleri1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ4Duran varlık hesapları: Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar, gelecek yıllara ait gider ve gelir tahakkukları1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ5Özkaynak hesapları: Özkaynak, gelir tablosu ve maliyet hesapları1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel muhasebe kavram ve tanımlarıProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
2. HaftaHesap kavramı, mizan, temel mali tablolarProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
3. HaftaTemel muhasebe belgeleri, yasal defterler, dönemsel süreç, TDHP - hesap kavramıProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
4. HaftaDönen varlık hesapları 1Prof. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
5. HaftaDönen varlık hesapları 2Prof. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
6. HaftaDuran varlık hesapları 1Prof. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
7. HaftaDuran varlık hesapları 2Prof. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaK.V. Yabancı kaynaklar, U.V. Yabancı kaynaklar 1Prof. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
10. HaftaK.V. Yabancı Kaynaklar, U.V. Yabancı kaynaklar 2Prof. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
11. HaftaÖzkaynak hesaplarıProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
12. HaftaDönem sonu envanter işlemleri ve temel mali tabloların düzenlenmesiProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
13. HaftaDönen ve duran varlık hesaplarının envanter işlemleriProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
14. HaftaKısa ve uzun vadeli yabancı kaynak, özkaynak, sonuç ve maliyet hesaplarının envanter işlemleriProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
15. HaftaGenel değerlendirmeProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi.
Diğer KaynaklarProf. Dr. İbrahim LAZOL: Genel Muhasebe, Ekin Yayınevi, Bursa. Prof. Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ: Genel Muhasebe: İlkeler ve Uygulaması, Beta Basın-Yayın, İstanbul. Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL: Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara. Mehmet Ali FEYİZ: Genel Muhasebe, Murathan Yayınevi, Trabzon. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Türkiye Muhasebe Standartları Prof. Dr. Selahattin KARABINAR, Genel Muhasebe, Sakarya Kitabevi. Richard G. SCHROEDER, Myrtle W. CLARK, Financal Accounting: Theory and Analysis, Wiley Publishing, USA.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü138
Toplam İş Yükü / 25 (s)138 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"