Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık EkonomisiSAY 2012016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık sektöründe çalışacak Sağlık Yönetimi öğrencilerine sağlık piyasası hakkında genel bilgiler vermenin yanı sıra sağlık ekonomisi ve problemleri ile ilgili temel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriğiSağlık statüsü ve ekonomi ilişkisi, sağlık ekonomisinin gelişimi, sağlık hizmetleri piyasası özellikleri, sağlık harcamaları, sağlık hizmetlerinde arz ve talep analizi, sağlık finansmanı, geri ödeme yöntemleri konularına yer verilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık Ekonomisinin Kavramlarını Anlayabilecek1, 3, 5, 6, 10, 12, 15A, C
ÖÇ2Sağlık harcamalarını ve finansmanını kavrayabilecek1, 3, 5, 6, 10, 12, 15A, C
ÖÇ3Türk sağlık sektörü ile diğer ülkelerin sağlık sektörünü karşılaştırabilecektir1, 3, 5, 6, 10, 12, 15A, C
ÖÇ4Sağlık ekonomisinin ve harcamalarının önemini kavrar1, 3, 5, 6, 10, 12, 15A, C
ÖÇ5Sağlık piyasalarının özelliklerini bilir1, 3, 5, 6, 10, 12, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSağlık ekonomisine girişÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
2. HaftaSağlık ekonomisinde önemli kavramlarÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
3. HaftaSağlık ve sağlık statüsüÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
4. HaftaSağlık ekonomisi ve gelişimiÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
5. HaftaSağlık hizmetleri ve sağlık piyasalarının özellikleriÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
6. HaftaSağlık hizmetlerinde talep analizi, arz analiziÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
7. HaftaSağlık hizmetlerinde finansmanÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSağlık hizmetlerinde geri ödeme yöntemleriÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
10. HaftaSağlık hizmetlerinde ekonomik değerlendirme teknikleriÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
11. HaftaSağlık harcamaları ve gelişimiÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
12. HaftaSağlık hizmetleri piyasasında sağlık sigortasıÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
13. HaftaSürdürülebilir kalkınma kavramı ve sağlıkÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
14. HaftaSağlık ekonomisinde güncel konular ve sorunlarÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
15. HaftaSağlık ekonomisinde karar ağaçlarıÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÇelik, Y. (2011). Sağlık ekonomisi. Siyasal Kitabevi. Ayşegül MUTLU, A. Kadir IŞIK, Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitapevi,2005
Diğer KaynaklarÇelik,Yusuf, Sağlık Ekonomisi, Siyasal Kitabevi,2011. Mutlu, Ayşegül; A. Kadir Işık; Sağlık Ekonomisine Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005. Annemans, Lieven, Ekonomist Olmayanlar için Sağlık Ekonomisi, Academia Press, 2008. Aktan, Coşkun Can- Saran, Ulvi, Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Yönetimi, Aura Kitapları, 2007,İstanbul. Phepls E. Charles; Health Econopmics, Harper Collins Publisher, 1995.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü138
Toplam İş Yükü / 25 (s)138 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"