Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Hukuk BaşlangıcıHUK 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı,öğrencilerin hukuk genel teorisine giriş yapmaları sağlanarak hem özel hukuk, hem de kamu hukuku alanındaki temel kavram ve kurumlarla tanışmasını sağlamak; hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
Dersin İçeriğiHukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri;hukukun kaynakları; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hakve hak sahipliği; hukuki eylem ve işlemler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt eder.1, 2, 3, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ2Yaptırımın ne anlama geldiğini bilir ve etkili bir yaptırımda bulunması gereken özelliklere ilişkin yorumlar yapar.1, 2, 3, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ3Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapar.1, 2, 3, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ4Hukuk kurallarını hiyerarşik olarak sıralar.1, 2, 3, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ5Kendisine bir hukuk kuralı verildiğinde bunun emredici mi, ilga edici mi, tanımlayıcı mı, yetkilendirici mi olduğunu tespit eder.1, 2, 3, 5, 6, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaToplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
2. HaftaHukukun çeşitli açılardan tanımlanması ve hukukun başlıca amaç ve işlevleri1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
3. HaftaHukukta yaptırım ve çeşitli hukuk alanlarından yaptırım örnekleri1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
4. HaftaBaşlıca hukuk sistemleri1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
5. HaftaHukukun temel kollara ayırımı1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
6. HaftaÖzel hukuk bilgisi (I)1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
7. HaftaÖzel hukuk Bilgisi (II)1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKamu hukuku bilgisi1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
10. HaftaTürk pozitif hukukunun genel hatlarıyla tanıtımı1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
11. HaftaHukukun çeşitli açılardan uygulanması1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
12. HaftaHak kavramı ve hak sahipliği ve ehliyet1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
13. HaftaHukuksal işlem ve eylemler1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
14. HaftaHukukta sorumluluk1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
15. HaftaHukuksal gelişmeler1- Ömer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yay., Ankara 2008. 2- Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. 3- Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÖmer Anayurt, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin, Ankara 2008. Kemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, Ekin Kitabevi, Bursa 2005. Halil Kalabalık, Temel Hukuk, Değişim Yay., İstanbul 2006.
Diğer KaynaklarNecip Bilge, Hukuk Başlangıcı, Turhan Kitabevi, Ankara 2006. A. Şeref Gözübüyük, Hukuka Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara 2007. Şaban Kayıhan, Hukukun Temel Kavramları, Seçkin, 2010 Ankara.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"