Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık İşletmeciliğiSAY 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Haşim ÇAPAR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Halil ŞENGÜL, Arş. Gör. Haşim ÇAPAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sağlık sektöründe çalışacak öğrencilere sağlık işletmeleri hakkında bilgi vermek, sağlık işletmeleri türleri, özellikleri ve yönetimlerini incelemektir.
Dersin İçeriğiSağlık İşletmeleri kavramı, Sağlık işletmeleri türleri, Hastanelerin tanımı, gelişimi; işlevleri, sınıflandırılmaları, Çeşitli Ülkelerde Hastanelerin Organizasyon Yapıları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Öğrenciler, sağlık işletmelerinin özelliklerini öğrenir.1, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ22) Öğrenciler, sağlık işletmelerinin türlerini öğrenir.1, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ33) Öğrenciler, sağlık işletmelerinin yönetimleri hakkında bilgi sahibi olur.1, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ44) Öğrenciler, sağlık hizmetlerinin özelliklerini öğrenir.1, 5, 6, 10, 12A, C
ÖÇ55) Öğrenciler, sağlık kurumlarının işleyişini öğrenir. .1, 5, 6, 10, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSağlık İşletmeleri Kavramı, Sağlık İşletmeleri Türleri, ÖzellikleriTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
2. HaftaSağlık işletmeleri Kuruluş Yeri ÇalışmalarıTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
3. HaftaHastanelerin tanımı, gelişimi; işlevleri, sınıflandırılmalarıTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
4. HaftaSağlık İşletmelerinde Üretim-YönetimiTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
5. HaftaSağlık İşletmelerinde PazarlamaTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
6. HaftaSağlık Hizmetlerinin FinansmanıTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
7. HaftaSağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları YönetimiTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSağlık İşletmelerinde Stratejik YönetimTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
10. HaftaSağlık İşletmelerinde Performans YönetimiTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
11. HaftaSağlık İşletmelerinde Bina ve Tesisi YönetimiTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
12. HaftaHastane İşletmeciliği Açısından Hasta Hakları ve EtikTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
13. HaftaSağlık İşletmeciliğinde Çağdaş Yaklaşımlar-1Tengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
14. HaftaSağlık İşletmeciliğinde Çağdaş Yaklaşımlar-2Tengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
15. Haftasağlık hizmetlerinin özellikleri ve güncel çalışmalarTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015. Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2015), Hastane ve sağlık kurumları yönetimi , Siyasal Kitabevi, Ankara. Wolper, L.F. (ed.), (2011), Health care administration: managing organized delivery systems (5th ed.), Sudbury, Mass. : Jones & Bartlett Publishers. Buchbinder, S.B., Shanks, N.H., (2007), Introduction to health care management, Sudbury, Mass : Jones & Bartlett Publishers Alanda yazılan bilimsel makale ve tebliğler.
Diğer KaynaklarTengilimoğlu D.,Akbolat M. ve Işık O., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, Nobel Yayınevi, Ankara, 2015. Kavuncubaşı, Ş. ve Yıldırım, S. (2015), Hastane ve sağlık kurumları yönetimi , Siyasal Kitabevi, Ankara. Wolper, L.F. (ed.), (2011), Health care administration: managing organized delivery systems (5th ed.), Sudbury, Mass. : Jones & Bartlett Publishers. Buchbinder, S.B., Shanks, N.H., (2007), Introduction to health care management, Sudbury, Mass : Jones & Bartlett Publishers Alanda yazılan bilimsel makale ve tebliğler.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakX
PÇ2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.X
PÇ3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarX
PÇ5Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ6Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda örgütün vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ7Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar kapsamında sahip olduğu bilgileri sorgular.X
PÇ8Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapabilir.X
PÇ9Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ10Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda veri girişi ve analizi yapabilecek düzeyde bilgi teknolojilerini kullanabilirX
PÇ11Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ12Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ13Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda özgün ve katkı sağlayıcı öneriler yaparX
PÇ14Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptirX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"