Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Halk Sağlığı Hemşireliği İntern UygulamasıHEM 4142016 - 2017T : 2+U : 161814.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Halk sağlığı hemşirelik biliminin temel bilgi, kavram ve ilkelerini, toplumun sağlık gereksinimleri, ülkenin sağlık bakım sistemi doğrultusunda kullanabilen, sağlığın ve hastalığın her aşamasında profesyonel hemşirelik rollerini üstlenerek, birey, toplum grupları ve toplumun sağlığını geliştiren, sürdüren ve hastalıklardan koruyan hemşire yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders, halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği biliminin temel kavram ve kuramları doğrultusunda; birey, aile ve toplum gruplarının sağlığını koruma ve geliştirme üzerine odaklanır. Halk sağlığı hemşiresinin temel uygulama alanlarına (aile, okul, işyeri, yaşlı bakımı ve evde bakım) özgü rol ve fonksiyonlarını içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Halk Sağlığı ve Hemşirelik Biliminin temel kavram ve kuramlarını öğrenme ve Halk Sağlığı Hemşireliği uygulamalarına yansıtabilme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ2Toplumunu tanıma, halkının değişen sağlık bakım gereksinimlerinin farkında olma, öncelikli sağlık sorunlarını belirleyebilme ve sağlık risklerini azaltan önlemler alabilme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ3Ulusal Sağlık Bakım Sisteminin, gönüllü ve sosyal sağlık kaynaklarının yapı ve işleyişini kavrama1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ4Ana ve çocuk sağlığı, okul sağlığı, iş sağlığı ve toplum ruh sağlığı hizmetlerine yönelik seçilmiş uygulamalarda rol alma1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ5Evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik süreci doğrultusunda bakım verme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ6Sağlığı koruyan ve geliştiren hemşirelik bilgi ve uygulamalarını bireyin gereksinimlerine uygun olarak kullanabilme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ7Bireyin sağlığını koruma ve geliştirmede sağlık eğitim programı uygulayabilme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ8Seçilmiş bazı konularda sağlık danışmanlığı yapabilme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ9Birey, aile ve toplum gruplarının sağlık gereksinimlerini karşılamada sağlık disiplinleri, meslektaşları ve toplum liderleri ile işbirliği yapabilme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ10Çalışma sonuçlarını raporlandırabilme1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ11Epidemiyolojik çalışmaları ve sağlık bakım politikalarını kavrama1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
ÖÇ12Hemşirelik alanındaki yeni bilgi, beceri ve değişimleri öğrenme fırsatlarını kullanma ve meslektaşları ile paylaşma bilgi ve becerilerini kazanmış olması beklenir1, 2, 3, 6, 10, 12, 13A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEv Ziyaretleri1,2,3,4
2. HaftaEv Ziyaretleri1,2,3,4
3. HaftaAile Sağlığı vaka çalışmaları1,2,3,4
4. HaftaSağlık eğitimi uygulamaları1,2,3,4
5. HaftaTarama Programı Uygulamaları1,2,3,4
6. HaftaSağlık Eğitimi Programa Planlama ve uygulama (Bireysel-Grup)1,2,3,4
7. HaftaOmaha Vaka Çalışmaları1,2,3,4
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOkul Sağlığı vaka çalışmaları1,2,3,4
10. HaftaTarama Programı Uygulamaları1,2,3,4
11. Haftaİş Sağlığı vaka çalışması1,2,3,4
12. HaftaYaşlı Sağlığı vaka çalışması1,2,3,4
13. HaftaAlan Uygulamaları Gözlem Gezileri: Yaşlı Bakım Merkezi -iş yeri1,2,3,4
14. HaftaAlan Uygulamaları1,2,3,4
15. HaftaGözlem Gezileri: Yaşlı Bakım Merkezi -iş yeri1,2,3,4
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Güler Ç, Akın L (ed) Halk Sağlığı Temel Bilgiler, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2006. 2. Erdoğan S, Nahcivan N, Esin N, Demirezen E, Coşansu G, Bulduk S, Seçginli S, Öztürk N. Halk Sağlığı Hemşireliği Dersi Uygulama Rehberi, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 4588,İstanbul, 2005.
Diğer Kaynaklar3. Maurer FA, Smith CM. Community/ Public health Nursing practice Health for families and populations.Fourth edition. Saunders Elseiver, St.Louis, 2009. 4. Stanhope M, lancester J. Commnity & Public Health Nursing. Sixth Ed. Mosby Co. St.Louis, 2004.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Hemşirelik / Ebelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir.X
PÇ2Hemşirelik / Ebelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.X
PÇ3Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.X
PÇ4Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.X
PÇ5Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.X
PÇ6Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.X
PÇ7Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 15
3Ödev 25
4Uygulama 120
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama15.0016.00240.0000
7Final1.0016.0016.0000
Toplam İş Yükü350
Toplam İş Yükü / 25 (s)350 / 25
Dersin AKTS Kredisi14

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"