Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kanıta Dayalı HemşirelikHEM 4112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelik uygulamalarının bilimselleşmesini, araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerilerinin geliştirilmesini ve uygulamaları bilimsel bilgiye dayandırma kültürünün oluşturulmasını sağlar. Hastalara mevcut kaynaklarla etkili hemşirelik bakımını sunma bilincini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiSağlık bilimlerinde kanıta dayalı bilimsel bilgi birikiminin önemini kavrama ve hemşirelik uygulamasında kanıt temelli yaklaşım üzerinde durulur.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kanıtın tanımını ve kanıta dayalı ifadesine yüklenen anlamları bilir.1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ2Kanıta temelli hemşirelik uygulamalarını tanımlar, 1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ3Uygulamada kullanılacak araştırma kanıtlarının sınıflandırılmasını yorumlar,1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ4Kanıta temelli hemşireliğin mesleğe katkılarını acıklayabilir,1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ5Kanıta temelli uygulama surecini bilir,1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ6Hemşireliğin ne tur kanıtlara gereksinimleri olduğunu belirleyebilir,1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ7En iyi kanıt nasıl elde edildiğini tanımlar 1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ8 Kanıta temelli hemşirelik uygulamalarında engelleri bilir1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ9Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının yaşama geçirilebilmesi için neler yapılması gerektiğini analiz eder,1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
ÖÇ10Kanıta dayalı hemşirelik potansiyelinin en üst düzeye çıkartılması için yapılması gerekenleri ifade edebilir.1, 2, 3, 6, 12, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKanıt nedir? Kanıta temelli hemşirelik uygulamalarının tarihcesi1,2,3,4,5
2. HaftaKanıt temelli uygulama, kanıtların gozden gecirilmesi1,2,3,4,5
3. HaftaKanıta temelli bakım, uygulamalardaki değişim icin ihtiyacın belirlenmesi1,2,3,4,5
4. HaftaKanıt turleri; randomize kontrollu calısma, vaka kontrollu calısma1,2,3,4,5
5. HaftaKanıt turleri; kohort calısmaları, gozlem, sistematik incelemeler, bilgi kaynakları1,2,3,4,5
6. HaftaKanıtların düzeyi, kanıt formları, kanıtlar ve karar verme1,2,3,4,5
7. HaftaKanıtların uygulanması, klinik etkinlikleri1,2,3,4,5
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaUygulamaların geliştirilmesi, denetleme1,2,3,4,5
10. HaftaKanıtların yansıması; bireysel değişim, kurumsal değişim, etik değişim1,2,3,4,5
11. HaftaKanıt temelli hemşirelik uygulamalarında engeller nelerdir.1,2,3,4,5
12. HaftaKanıta dayalı uygulama kaynakları1,2,3,4,5
13. HaftaKanıta dayalı uygulama merkezleri1,2,3,4,5
14. HaftaKanıt temelli uygulama değişikliğine bir örnek.1,2,3,4,5
15. HaftaKanıt temelli uygulama değişikliğine bir örnek.1,2,3,4,5
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1.Kocaman G; Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi - 2003/2. 61-70. 2.Larrabee June H “Nurse to Nurse Evidence-Based Practice” Mc Graw Hill Medical, New York, 2008. 3.Craig Jean V. Smyth Rosalind L. “The Evidence-Based Practice Manual for Nurses”. Churchill Livingstone, 2007.
Diğer Kaynaklar4.Melnyk Bernadette, Ellen Fineout-Overholt (Ed) “Evidence-Based Practice in Nursing and Healthcare: A Guide to Best Practice” : Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2004. 5.Platin, N. (2001) Kanıta Dayalı Hemşirelik Ülkemizde Uygulanamaz: Neden? I. Uluslararası&VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Kongre Kitabı, 23-26.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Hemşirelik / Ebelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir.X
PÇ2Hemşirelik / Ebelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.X
PÇ3Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.X
PÇ4Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.X
PÇ5Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.X
PÇ6Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.X
PÇ7Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 115
3Ödev 215
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü85
Toplam İş Yükü / 25 (s)85 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"