Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yenidoğan HemşireliğiHEM 3112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciyi yenidoğan hemşireliği ile ilgili kavramlar konusunda bilgilendirmek, öğrencide yenidoğan sağlığını etkileyen faktörlere ve sağlıktan sapma durumlarına yönelik aile merkezli yenidoğan hemşireliği anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiYenidoğan sağlığını değerlendirme, yüksek riskli yenidoğan, yenidoğanda etik, ilaç uygulamaları, anne bebek bağlanmasını ve yenidoğanın taburculuğu ve evde bakımını içermektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Anne bebek ilişkisinin kurulmasına yardım eder.1, 2, 3A
ÖÇ2Öğrenci yenidoğan sağlığının ülkemizde ve dünyadaki durumunu tartışır.1, 2, 3A
ÖÇ3Öğrenci yenidoğan sağlığını etkileyen faktörleri açıklar.1, 2, 3A
ÖÇ4Normal yenidoğanı ve bakım önceliklerini tanımlar.1, 2, 3A
ÖÇ5İntrauterin büyüme gelişme geriliğininde bakım ilkelerini tanımlar1, 2, 3A
ÖÇ6Miyadından önce ve sonra doğan bebeklerin özelliklerini tanımlar ve bakımını yapar.1, 2, 3A
ÖÇ7Neonatal asfiksi ve doğum travmalarında bebeğe yaklaşımı kavrar.1, 2, 3A
ÖÇ8Biyokimyasal kavramlar ve canlıların moleküler temelleri hakkında bilgi sahibi olur.1, 2A
ÖÇ9Karbonhidratların, lipidlerin, proteinlerin ve aminoasitlerin yapılarını, fonksiyonlarını, metabolizmalarını ve bu moleküller arasındaki metabolik bütünlüğün nasıl sağlandığını kavrar.1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYenidoğana Giriş - Yenidoğan Döneminin Özelliği ve Önemi - Ülkemizde ve Dünyada Yenidoğan Sağlığının Durumu - Çağdaş YYBÜ Hemşiresinin Rolleri ve Sorumlulukları - Yenidoğanda Bakım Düzeyleri - Yenidoğan Ünitesi Ortamı1,2,3,4,5,6,7
2. HaftaYenidoğana Giriş (Devam) - Yenidoğan Döneminin Özelliği ve Önemi - Ülkemizde ve Dünyada Yenidoğan Sağlığının Durumu - Çağdaş YYBÜ Hemşiresinin Rolleri ve Sorumlulukları - Yenidoğanda Bakım Düzeyleri - Yenidoğan Ünitesi Ortamı1,2,3,4,5,6,7
3. HaftaSağlıklı Yenidoğanın Bakımı ve İzlemi - Tarama Testleri"1,2,3,4,5,6,7
4. HaftaRiskli Yenidoğanlar - Sınıflandırılması - Sorunları ve Bakımı - Isı Düzenlemesi - Transport - Solunum Sistemi (Apne, Ventilatördeki Bebek) - Kalp-Dolaşım (PDA) - GİS (Beslenme Tenikleri, TPN) - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışıklama)1,2,3,4,5,6,7
5. HaftaRiskli Yenidoğanlar (Devam) - Sınıflandırılması - Sorunları ve Bakımı - Isı Düzenlemesi - Transport - Solunum Sistemi (Apne, Ventilatördeki Bebek) - Kalp-Dolaşım (PDA) - GİS (Beslenme Tenikleri, TPN) - Enfeksiyon ve İmmün Sistem (Sepsis, NEC, Bağışık1,2,3,4,5,6,7
6. HaftaRiskli Yenidoğanlar (Devam) Nörolojik Sistem (Konvülsiyon, IVH) Hematolojik Sistem Endokrin – Metabolizma (Hipoglisemi, Hipokalsemi) Genitoüriner Sistem, Cilt Bakımı1,2,3,4,5,6,7
7. HaftaBireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım1,2,3,4,5,6,7
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBireyselleştirilmiş Destekleyici Gelişimsel Bakım devam1,2,3,4,5,6,7
10. HaftaYenidoğanda Ağrı ve Farmakolojik İlkeler1,2,3,4,5,6,7
11. HaftaYenidoğanda Ağrı ve Farmakolojik İlkeler- devam1,2,3,4,5,6,7
12. Haftaİlaç Uygulamaları1,2,3,4,5,6,7
13. Haftaİlaç Uygulamaları-devam1,2,3,4,5,6,7
14. HaftaYenidoğanda Etik, Anne (aile) Bebek Bağı
15. HaftaYenidoğanda Etik, Anne (aile) Bebek Bağı-devam
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Dağoğlu T.,Görak G. (2008). Temel Neonatoloji ve Hemşirelik,Yenilenmiş İkinci Baskı, Nobel Tıp Kitabevi ,İstanbul. 2- Ovalı F, Dağoğlu T. Neonatoloji, 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, (2008) 3. Journal of Neonatal Nursing. www.sciencedirect.com 4.Çavuşoğlu H.Çocuk Sağlığı Hemşireliği,Çilt 1 genişletilmiş 9. baskı,Cilt 2 genişletilmiş
Diğer Kaynaklar5.Behrman ,Kliegman,Jenson.Nelson Textbook of Pediatrics.17. the Edition,W.B.Saunders Company,2003. 6. Olcay Neyzi. Pediatri 1-2,3. Baskı, 2002. 7-Savaşer S., YıldızS.(2009). Hemşireler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0018.0018.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"