Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası Proje Çalışmaları-IIIHEM 3092016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, üniversitenin uluslararası işbirliği ile erasmus öğrenci değişim programında sorumlu öğretim üyeleri rehberliğinde, hemşirelik bölümü ve uluslararası hemşirelik öğrencilerinin birlikte çalışmasını amaçlar. Bu ders hemşirelik bölümü 3. sınıf öğrencilerinin akademik gelişimsel düzeyine uygun olarak seçilir ve yürütülür.
Dersin İçeriğiÖğrenciler değişim programları çerçevesinde işbirliği yapılan üniversitelerin öğretim üyelerinin rehberliğinde ulusal ve uluslararası öğrencilerden oluşturlan çalışma gruplarında ekip üyesi olma sorumluluğunu üstlenir. Çalışma grupları sorumlu öğretim üyeleri/erasmus koordinatörleri tarafından belirlenen ortak ana temalar altında belirlenen bir konuda on-line ortamda çalışmaya başlar. Bu süreçte yabancı bir dilde farkı kültürlerden öğrencilerle ortak amaç için işbirliği yapma, literatür inceleme, kültürlerine özgü sonuçları/özellikleri paylaşma, bir rapora/sunuya dönüştürme, eleştirel değerlendirebilme/eleştiri alabilme veya geribildirim alma/verme becerisi kazanır. Uygun ortam oluşturulduğunda ulusal düzeydeki çalışma bölümlerini yüz yüze paylaşarak gerçek ortamlarda etkileşim kurabilir. Bu süreçte hemşirelik öğrencileri bireysel, kurumsal ve ulusal düzeyde ülkemizi temsil etme sorumluluğunu üstlenir. Ders sürecinde bölüm öğrencileri faklı kültürden öğrenciler işbirliği yaparak on-line ortamda bilgi alışverişi yapma, planlanan aktiviteleri gerçekleştirme, ortak bir araştırma / aktivite /ürün ortaya çıkarma becerisi kazanır
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler ulusal/uluslararası öğrencilerle işbirliği yapma ve etkileşimi sürdürme becerisi kazanır. 1, 2, 3, 8, 10, 13A, D
ÖÇ2Öğrenciler uluslararası öğrencilerle iletişim kurarak dil becerisini geliştir. 1, 2, 3, 8, 10, 13A, D
ÖÇ3Öğrenciler on-line ortamda bilgiyi özetleyerek/ zenginleştirerek paylaşabilme becerisi kazanır. 1, 2, 3, 8, 10, 13A, D
ÖÇ4Bir konuyu derinlemesine öğrenme, paylaşma ve tartışabilme becerisi kazanır.1, 2, 3, 8, 10, 13A, D
ÖÇ5Öğrenci farklı kültürleri tanır. 1, 2, 3, 8, 10, 13A, D
ÖÇ6Öğrenciler bilimsel yaklaşımla değerlendirme ve değerlendirilme yaklaşımını öğrenir. 1, 2, 3, 8, 10, 13A, D
ÖÇ7Öğrenciler profesyonel yaklaşımla geribildirim alma ve verme becerisi kazanır.1, 2, 3, 8, 10, 13A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersi alacak erasmus /değişim/uluslararası çalışma grubu öğrencilerine dersin yürütülmesi hakkında bilgi verilmesi
2. HaftaUlusal /uluslararsı erasmus koordinatörleri ü/sorumlu öğretim üyeleri ile ana temaların/alt konuların belirlenmesi ve bu dersi alacak değişim öğrencilerine açıklanması
3. HaftaBelirlenen konuyla ilgili temel bilgisinin verilmesi ve öğrencilerin ilgili literatürü incelemesi
4. HaftaKonuyla ilgili çalışma planının oluşturulması ve sorumlu öğretim üyeleri kontrol etmesi ve e -ortamda paylaşılması
5. HaftaKonuyla ilgili literatürün özetlemesi ve e- ortamda paylaşılması
6. HaftaKonuyla ilgili sunum/materyal hazırlaması ve e-ortamda paylaşılması
7. HaftaKonu ile ilgili verilerin toplanması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaToplanan verilerin analiz edilmesi
10. HaftaAnaliz edilen araştırma konusu ile ilgili rapor hazırlanması
11. HaftaÇalışma gruplarının bir araya gelmesi/ belirlenen konuda ülkelerdeki durumun incelenmesi ve hazırlıkların paylaşılması-1
12. HaftaÇalışma gruplarının bir araya gelmesi/ belirlenen konuda ülkelerdeki durumun incelenmesi ve hazırlıkların paylaşılması-2
13. HaftaHazırlanan raporun sunulması
14. HaftaRaporun uluslararası paylaşımının sağlanması
15. HaftaRaporların değerlendirilmesi ve sonuçların paylaşımı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Erefe İ:Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri,İstanbul ,2002 2. Erdoğan S., Nahcivan N., Esin N., Hemşirelikte Araştırma, Süreç Uygulama Ve kritik. Nobel tıp Kitapevi. 2014.İstanbul, Çapa. ISBN: 978-605-335-046-0 3. Erefe İ. Hemşirelikte Araştırma İlke Süreç ve Yöntemleri,İstanbul ,2002. 4. HEMAR-GE ISBN: 975-92521-0-4. 5. Çev. Eds. Aslan Ö. Bebiş H. Hemşirelik araştırmasının Esasları, Hemşirelik uygulaması için Kanıtın Değerlendirilmesi [Eds. Polit DF., Tetano Beck C., Essentials of Nursing Reaearch, apprassiing evidence for nursing practice.ISBN 978-1-4511-7679-7. Wolters kluwer, Lippincott Williams&Wilkings,2014, 4. Edition] ISBN: 978-605-9160-17-9. Pelikan Kitapevi. 8.Baskı. Pelikan Kitabevi Ankara.2016. 6. Wood GL, Haber J: Nursing Research, Methods And Critical Appraisal For Evidence-Base Practice. Mosby Elseiver. 2006. 7. Polit DF, Beck CT: Essentials of Nursing Research, Sixty Edition, Lippincott Williams & Wilkins.2014
Diğer Kaynaklar8. Özdamar K, SPSS ile Biyoistatistik. Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2001. 9. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri.Ankara 2004. 10. Sümbüloğlu K., Sümbüloğlu V. Sağlık Bilimlerinde Biyoistatistik.Ankara 2004. 11. Özgür S. Sağlık Alanında Araştırma Yöntemleri. Güneş Kitabevi, Ankara. 12. Aksakoğlu G. Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlük Matbaası. İzmir, 2006,
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 110
2Ödev 140
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"