Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sağlık SosyolojisiSOS 1082016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Kadir CANATAN
Dersi VerenlerProf. Dr. Kadir CANATAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlık ve hastalık olgularını toplumsal temelleriyle incelemek ve bu olguların toplumsal ve kültürel yapılardan bağımsız olmadığını göstermektir. Dersin içeriği, sağlık sosyolojisinin dört alanından hareketle yapılandırılacaktır: 1) Sosyal epidemiyoloji (Hastalık ve ölümlerin demografik, sosyo-ekonomik ve davranışsal nedenlerinin araştırılması); 2) Sağlık meslekleri ve kurumlarının gelişimi ve örgütsel dinamikleri; 3) Toplumların hastalıklara karşı tepkileri ve 4) Sağlık ve hastalıkla ilişkili sosyal politikalar, sosyal hareketler ve ekonomik koşullar.
Dersin İçeriğiSağlık ve hastalık olgularını toplumsal temelleriyle incelemek ve bu olguların toplumsal ve kültürel yapılardan bağımsız olmadığını göstermektir. Dersin içeriği, sağlık sosyolojisinin dört alanından hareketle yapılandırılacaktır: 1) Sosyal epidemiyoloji (Hastalık ve ölümlerin demografik, sosyo-ekonomik ve davranışsal nedenlerinin araştırılması); 2) Sağlık meslekleri ve kurumlarının gelişimi ve örgütsel dinamikleri; 3) Toplumların hastalıklara karşı tepkileri ve 4) Sağlık ve hastalıkla ilişkili sosyal politikalar, sosyal hareketler ve ekonomik koşullar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sağlık ve hastalık kavramlarını tanımlar.1, 2, 3A
ÖÇ2Telkinin ve ruhi faktörlerin sağlıkla ve hastalıkla ilişkisini kurar.1, 2, 3A
ÖÇ3Hastalık teşhisini bütün boyutlarıyla değerlendirir.1, 2, 3A
ÖÇ4Geleneksel sağlık pratiklerinin, doğumun, emzirmenin farkını görür.1, 2, 3A
ÖÇ5Tıbbi etik sorunları değerlendirir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyoloji nedir? Sosyolojinin yöntem ilkeleri. Sosyoloji diğer bilim dalları ile ilişkisi
2. HaftaBirey ve toplum. Toplumsal kurumlar ilişkisi
3. HaftaKültür ve toplum – kültür ve sağlık – hastalık
4. HaftaSağlık sosyolojisine giriş
5. HaftaTıp ve sosyoloji ilişkisi. Sağlık sosyolojisinin çalışma alanları
6. HaftaSosyal yapının sağlık ve hastalık üzerine etkisi
7. HaftaBir sosyal sistem olarak sağlık ve hastalık
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü: Hasta-Hemşire-Hekim-Hastane ilişkileri
10. HaftaHastalık ve resmi kuruluş ilişkilerinin sosyo-kültürel yönü: Hasta-Hemşire-Hekim-Hastane ilişkileri
11. HaftaSosyal örgütlenme ve sağlık-hastalık sistemi
12. HaftaSağlık-hastalık yönünden beslenmeyi etkileyen sosyo-kültürel unsurlar
13. HaftaHalkın sağlık ve hijyenle ilgili tutum ve inançlar sistemi
14. HaftaSağlık-hastalık ve sosyal değişme
15. HaftaSağlık-hastalık ve sosyal değişme DEVAM
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDerleme
Diğer KaynaklarSlaytlar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Hemşirelik / Ebelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir.X
PÇ2Hemşirelik / Ebelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.X
PÇ3Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.X
PÇ4Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.X
PÇ5Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.X
PÇ6Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.X
PÇ7Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0018.0018.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0025.0025.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"