Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiHEM 4012016 - 2017T : 6+U : 121816.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Sevil YILMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, ruh sağlığının korunması ile ilgili uygulamaları yapabilmesi, ruh sağlığı bozulmuş bireylerin davranış değişikliklerini fark edebilmesi, belirtileri saptayabilmesi, ruh sağlığı bozulmuş bireylerde hemşirelik sürecini uygulayabilmesi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiRuh sağlığının korunması kavramı, kaygı sorunu ve başetme mekanizmaları, toplumsal ve sosyal değişmeler ve ruh sağlığı, ruh sağlığı bozukluklarının ele alınmasında hemşireliğin duyarlılık sağlayıcı, toplumu harekete geçirici rolü, ruh sağlığı bozukluklarının erken dönemde tanınması, hemşirelik tanıları, acil ruhsal sorunlarda hemşire sorumlulukları, hastane sonrası bakımın hastaneye yatıştan başlayarak planlanması ve ev ziyaretleri, rehabilitasyonda hemşirenin sorumlulukları, ruh sağlığı, alanında yasal-etik konulara hemşirenin duyarlılığının önemi, hastayı koruma sorumluluğunu içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği ile ilgili temel kavramları açıklar 1, 2A
ÖÇ2Toplumda ruhsal bozukluklar açısından riskli grupları tanır 1, 2, 3, 10A
ÖÇ3Ruhsal bozukluğu olan bireyin fiziksel, psikolojik, sosyal, manevi gereksinimlerini tanılar 1, 2, 3, 6A, C, F
ÖÇ4Birey, aile ve toplumda görülen ruhsal sorunlara uygun hemşirelik girişimlerini planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirir 1, 2, 3, 6, 12A, C, F
ÖÇ5Fiziksel hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal sorunları değerlendirebilir 1, 2, 3A
ÖÇ6Ruh sağlığı bozukluğu olan bireyin tedavi sonrası topluma yeniden kazandırılmasına yönelik yaklaşımları öğrenir 1, 2, 3, 6A, F
ÖÇ7Hasta ve hasta ailesinin eğitim gereksinimlerini belirleyerek uygun eğitim planı geliştirir ve uygular 1, 2, 3, 6A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaRuh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğine Giriş ve Tarihçe Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Görüşme ve İletişim Becerileri Ruhsal Durumun Değerlendirilmesi1,2,3,6
2. HaftaRuh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Hemşirelik Süreci Psikiyatri Kliniklerinde Belli Davranışlara Yaklaşım Biçimleri1,2,3
3. HaftaPsikiyatrik Hastalıklarda Belirtiler Elektro Konvulsif Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımı6, 1,2
4. HaftaRuhsal Hastalıklarda Tedavi Modelleri ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,6
5. HaftaŞizofreni ve Psikoz ile Giden Diğer Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,4,56
6. HaftaDuygudurum Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,4,5,6
7. HaftaAnksiyete, Anksiyete İle İlişkili Diğer Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,4,5,6
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMadde Kullanımı ile İlişkili Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,4,5,6
10. HaftaKişilik Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,6
11. HaftaNörobilişsel Bozukluklar ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,6
12. HaftaToplum Ruh Sağlığı ve Hemşireliği1,2,3
13. HaftaÇocuk ve Gençlerin Ruhsal Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,6
14. HaftaTıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etkenler ve Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi Hemşireliği, Tamamlayıcı / Alternatif Tedaviler1
15. HaftaCinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Kimliğinden Yakınma, Cinsel Sapkınlık (Parafili) Bozuklukları ve Hemşirelik Yaklaşımı1,2,3,4
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. E. Engin, O. Çam (Eds.). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul: İstanbul Medical Yayıncılık, 2. Özcan CT, Gürhan N. (Çev. Ed.), Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri: Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi. 3. Gürhan N. (Ed.) (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. Ankara: Nobel Tıp Kitabevleri. 4. Köroğlu, E. (2004). Psikonozoloji Tanımlayıcı Klinik Psikiyatri. Ankara: HYB Yayıncılık, 5. Köroğlu, E. (2009). Klinik Uygulamada Psikiyatri Tanı Ve Tedavi Kılavuzları. Ankara: HYB Basım Yayın. 6. Öztürk, O., Uluşahin, N.A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. (Gözden Geçirilmiş veYenilenmiş 13. Baskı).Ankara: Tuna Matbaacılık.
Diğer Kaynaklar1. Öz, F. , Demiralp, M. (çev. edit.). (2014). Psikososyal Hemşirelik Genel Hasta Bakımı İçin. F, 3. Basım. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi 2. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA).(2013). DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı, Çev. E Köroğlu). Ankara: Hekimler Yayın Birliği. 3. Isaacs, A. (2001). Mental Health and Psychiatric Nursing. 3. Edit). Lippincott Williams &Wilkins
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 110
3Uygulama 120
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.006.0096.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0026.0026.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama15.0012.00180.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü400
Toplam İş Yükü / 25 (s)400 / 25
Dersin AKTS Kredisi16

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"