Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kültürlerarası HemşirelikHEM 3052016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğretimÜyesiSistemDışı Muzaffer Candan ÖZTÜRK
Dersi VerenlerÖğretimÜyesiSistemDışı Muzaffer Candan ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencinin kültürlerarası hemşirelik modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiÖğrencinin kültürlerarası hemşirelik modellerini öğrenerek, kültürel yeterliliğin hemşirelik eğitimi ve uygulamasına entegrasyonunu tartışabilir duruma gelmesi amaçlanmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kültürlerarası sağlık, hastalık ve bakımın tanımını yapabilme
ÖÇ2Kültür ve sağlık ilişkisini tartışabilme
ÖÇ3Kültürün sağlık ve hastalık üzerindeki etkisini analiz edebilme
ÖÇ4Kültürlerarası bakım ve hemşirelik modellerini açıklayabilme
ÖÇ5Kültürlerarası bakış açısıyla yaşam kalitesinin sağlanmasının önemini açıklayabilme
ÖÇ6Farklı kültürlere karşı duyarlı olabilme
ÖÇ7Farklı kültürel sağlık uygulamalarından kaynaklanabilecek çatışmaları çözümleyebilme
ÖÇ8Tüm bireylere anlamlı, uygun, kültürel değerlerine saygılı bir biçimde bakım verme
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKültür nedir. Kültürel unsurlar nelerdir1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
2. HaftaSağlık ve hastalık kavram ve olgusu ve kültürle ilişkisi1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
3. HaftaKültür-Aile ve Toplum1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
4. HaftaÜçüncü Dünya Ülkelerinde Hemşirelik1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
5. HaftaKültürün sağlıktaki yeri ve önemi1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
6. HaftaKültürün hemşirelik eğitimindeki yeri ve önemi1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
7. HaftaKültürlerarası Hemşirelik Modelleri1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSağlığın geliştirilmesi ve yükseltilmesinde kültürün etkisi1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
10. HaftaDünya kültürleri ve ilişkili sağlık inanç,tututm ve uygulamaları1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
11. HaftaEtik karar verme ve transkültürel değerler,ve değer çatışmaları1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
12. HaftaSağlık inanç sistemleri ve kültürün etkisi1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
13. HaftaKüresel sağlık sorunları, ulusal ve uluslararası sağlık politikaları1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
14. HaftaKültürlerarası hemşirelik kavramı ve eğitimde transkültürel yaklaşımlar1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
15. HaftaKültürlerarası bakım yaklaşımı1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1.Andrews MM, Boyle JS. Transcultural Concepts in Nursing Care. Lippincott Williams & Wilkins, 2007. 2.Bayık Temel A. Kültürlerarası hemşirelik eğitimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008;11(2):92-101.
Diğer Kaynaklar3.Kongar, E., Kültür Üzerine, Remzi Kitapevi, 7.baskı, 2003, İstanbul. 4.Bayık A. Araştırma Kültürü. Hemşirelik ve Kuramsal Araştırma Kültürü. II. Ulusal Hemşirelik Araştırma Sempozyumu, Semp. Programı ve Kitabı, 2004. 5.Bekar M. Kültürlerarası (Transkültürel) hemşirelik, Toplum ve Hekim Dergisi 2001; 16(2): 136-141. 6.Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık, Hastalık ve kültür etkileşimi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006;9(3):72-87. 7.Eğri G, Gölbaşı Z. 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek Bakımına Yönelik Geleneksel Uygulamaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007;6(5). 8.Leininger M, McFarland MR.Transcultural Nursing: Concepts, Theories, Research and Practice. McGraw-Hill Professional, 2002 9.Tortumluoğlu G. Transkültürel hemşirelik ve kültürel bakım modeli örnekleri. C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 8(2):47-57. 10.Tortumluoğlu G, Okanlı A, Özer N. Hemşirelik bakımında kültürel yaklaşım ve önemi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2004;1-12. 11.Sayan Çevirme a. Menstrual tutum ve davranışlar,Sosyal behaviour and personality.2010
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Hemşirelik / Ebelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir.X
PÇ2Hemşirelik / Ebelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.X
PÇ3Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.X
PÇ4Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.X
PÇ5Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.X
PÇ6Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.X
PÇ7Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.0016.0016.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"