Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mikrobiyoloji ve ParazitolojiHEM 1092016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Zeynep ÇİZMECİ
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Zeynep ÇİZMECİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tam zamanlı, Yüz yüze, laboratuvar
Dersin İçeriğiTam zamanlı, Yüz yüze, laboratuvar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Mikroorganizmaların tahribi, besin endüstrisinde bozulmaya neden olan mikroorganizmaların ve sudan kaynaklanan enfeksiyon etkenlerinin yok edilmesini öğrenir.
ÖÇ2 İmmünoloji ve bağışıklık sisteminin temel kavramlarını öğrenir.
ÖÇ3Günümüzde tedavi alanına girmiş çeşitli antibiyotik ve kemoterapötik maddelerin tanımları, sınıflandırılmaları, etki mekanizmaları, bakterilerin bu maddelere karşı kazanmış oldukları direnç şekilleri ve mekanizmalarını öğrenir.
ÖÇ4Sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kavramalarının hemşireler için önemini tartışır.
ÖÇ5 Mikroorganizmaların yaptıkları enfeksiyonlar ve epidemilerin, insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.
ÖÇ6Mikroorganizmaların yaptıkları enfeksiyonlar ve epidemilerin, insanlar ve toplumlar üzerindeki etkilerini değerlendirir.
ÖÇ7Bakterilerin yapısı, üremeleri, metabolizmasını öğrenir.
ÖÇ8Tıbbi mikrobiyoloji, parazitoloji, virolojiye giriş ve sınıflandırmanın nasıl yapıldığını öğrenir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTıbbi mikrobiyoloji, parazitoloji, virolojiye giriş ve sınıflandırmanın nasıl yapıldığını öğrenir.
2. HaftaBakterilerin yapısı ve metabolizması
3. HaftaBakterilerin üremesi, besin ihtiyaçları
4. HaftaBakteri genetiği, bakteriyofajlar
5. HaftaAntimikrobik maddeler
6. HaftaSterilizasyon
7. HaftaDezenfeksiyon ve antisepsi
8. HaftaKonak parazit ilişkisiAra Sınav
9. HaftaEnfeksiyon hastalıklarına karşı savunma
10. HaftaBaşlıca etyolojik tanı yöntemleri
11. HaftaGenel parazitoloji, protozoonlar ve Protozoonlarla oluşan hastalıklar
12. HaftaGenel parazitoloji, protozoonlar ve Protozoonlarla oluşan hastalıklar
13. HaftaHelmintoloji Helmintlerle oluşan hastalıklar
14. HaftaGenel viroloji ve genel mikoloji
15. HaftaGenel viroloji ve genel mikoloji-devam
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Hemşireler için Mikrobiyoloji. M. Altındiş (editör) Nobel Tıp Kitapevleri, Nobel Matbaacılık, İstanbul, 2010. ISBN:978-975-420-746-0 2. İmmunoloji. K. Kılıçturgay Güneş&Nobel Tıp Kitapevleri, Hünkar Ofset, İstanbul, 1997. 3.Waren Levinson. Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji/Çeviri Editörü : Prof. Dr. Tuncay ÖZGÜNEN.Lange Medical Books. 8. Baskı. 2008.
Diğer Kaynaklar4. G. J. Tortora, B. R. Funke, C. L. Case Microbiology: An Introduction (10th Edition) Benjamin Cummings. 2010 . 5. Günalp A, Yılmaz YA, Pınar A. Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Eğitim Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Yayınları,2003. 6. Mustafa Altındiş (Editör). Hemşireler İçin Mikrobiyoloji. Nobel tıp Kitabevi.2010.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Hemşirelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir. X
PÇ2Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.X
PÇ3Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.X
PÇ4Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.X
PÇ5Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.X
PÇ6Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.X
PÇ7Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 150
2Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0032.0032.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"