Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
FizyolojiHEM 1072016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Halil ŞENGÜL
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Halil ŞENGÜL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hemşirelik uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgilerin etkin öğreniminin desteklenmesi ve insan vücudunun çeşitli sistem, organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarının ve bunların kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiHemşirelik uygulamaları açısından insan fizyolojisi ile ilgili genel ve özel bilgilerin etkin öğreniminin desteklenmesi ve insan vücudunun çeşitli sistem, organ, doku ve hücrelerinin normal işleyiş mekanizmalarının ve bunların kontrol yöntemlerinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Organ sistemleri ve organların fonksiyonlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini tanımlayabileceklerdir, 1A
ÖÇ2Özel hücre tiplerinin fonksiyonlarını tanımlayabileceklerdir. 1A
ÖÇ3Sistemlerin kontrol mekanizmalarını tanımlayabileceklerdir 1A
ÖÇ4Organ sistemleri ve organların fonksiyonlarını ve birbirleriyle etkileşimlerini tanımlayabileceklerdir, 1A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHücre fizyolojisi
2. HaftaVücut sıvıları ve hemoastaz
3. HaftaBeslenme ve metabolizma
4. HaftaKan Fizyolojisi
5. HaftaKas Fizyolojisi
6. HaftaDolaşım Sistemi Fizyolojisi
7. HaftaSolunum Sistemi Fizyolojisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSindirim Sistemi Fizyolojisi
10. HaftaEndokrin Sistem Fizyolojisi
11. HaftaMerkezi Sinir sistemi Fizyolojisi
12. HaftaMerkezi Sinir sistemi Fizyolojisi
13. HaftaÜriner Sistem Fizyolojisi
14. HaftaGenital sistem Fizyolojisi
15. HaftaDuyu Fizyolojisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuYeğen.Ç.Berrak Yüksekokullar için Fizyoloji 2.Baskı Nobel Tıp Kitabevleri
Diğer KaynaklarBarrett, K. E., Ganong, W. F., Brooks, H., Boitano, S., Barman, S. M. (2010). Ganong’s review of medical physiology. (23th ed.). (Hakki Gokbel, Trans.) McGraw-Hill.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Hemşirelik uygulamalarında temel oluşturacak kavram, kuram ve modelleri bilir. X
PÇ2Hemşirelik bakımını kültürel özelliklere, etik ilkelere, kalite yönetimine ve yasalara uygun yönetir.X
PÇ3Eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma ve kanıta dayalı karar verme becerilerini kullanır.X
PÇ4Yaşam boyu öğrenme bilinciyle alanındaki güncel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri takip eder.X
PÇ5Etkili iletişim becerilerini kullanarak sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde çalışır.X
PÇ6Birey, aile ve toplumun sağlık eğitimi, danışmanlık ve bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaşımla karşılar.X
PÇ7Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler, hasta ve ekip üyeleriyle iletişim kurar.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"