Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Beslenme ve GenetikBES 4142016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nutrisyonel genomik başlığı altında, bireyin genetik özellikleri ile diyet bileşenleri arasındaki karşılıklı etkileşimleri ve bu etkileşimlerin insan sağlığı üzerine olası etkilerini incelemek.
Dersin İçeriğiTemel genetik kavramları, nutrisyonel genomik ve ilişkili kavramlar, diyetin gen ekspresyonuna etkisi, çeşitli hastalıklarının oluşumunun önlenmesi ve/veya tedavisinde gen ve diyet etkileşimleri, nutrisyonel genomik uygulama alanları, diyetisyenlerin konu ile ilgili gereksinimleri ve sorumluluklarını içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel genetik kavramlarını hatırlar Nutrisyonel genomik altında yer alan veya ilişkili kavramları tanımlar1, 2, 3A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel genetik kavramlarının gözden geçirilmesi
2. HaftaGenetik çeşitlilik; Monogenik ve Poligenik Hastalıklar
3. HaftaNutrisyonel Genomik ile İlişkili Kavramların İncelenmesi - Genomik, Transkriptomik, Proteomik, Metabolomik, Nutrigenomik, Epigenetik, Nutrigenetik
4. HaftaDiyet ve bileşenlerinin gen ekspresyonuna etkisi
5. HaftaGenotipin diyet ve bileşenlerine karşı oluşturulan yanıta etkisi
6. HaftaAra SınavAra Sınav
7. HaftaObezitede gen-diyet etkileşimleri
8. HaftaDiyabette gen-diyet etkileşimleri
9. HaftaKardiyovasküler hastalıklarda gen-diyet etkileşimleri
10. HaftaKanserde gen-diyet etkileşimleri
11. HaftaDiğer hastalıklarda gen-diyet etkileşimi örnekleri (osteoporoz, inflamatuvar ve romatizmal hastalıklar, yaşlanma)
12. HaftaAra SınavAra Sınav
13. HaftaNutrisyonel genomik bilgisinin pratikte uygulanması: Uygulama Alanları, Etik Değerlendirme, Yasal Düzenlemeler
14. HaftaDiyetisyenlerin nutrisyonel genomik konusundaki gereksinimleri ve sorumlulukları
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarAmerican Dietetic Association.(2009). Nutritional Genomics Series. Retrived from American Dietetic Association Web site: http://www.eatright.org/cps/rde/xchg/ada/hs.xsl/home_20180_ENU_HTML.htm
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 Beslenme ve diyetetik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
PÇ2Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanır. X
PÇ3Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşırX
PÇ4Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri getirir. X
PÇ5 Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. X
PÇ6Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. X
PÇ7Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ8Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ9 Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. X
PÇ10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürürX
PÇ11Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
PÇ12Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X
PÇ13İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. X
PÇ14Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. X
PÇ15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranırX
PÇ16 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılırX
PÇ17Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı beslenme/besin seçimi konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir ve uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ara Sınav 225
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav2.008.0016.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü73
Toplam İş Yükü / 25 (s)73 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"