Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sıvı ve Elektrolit DengesiBES 3172016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bireyde sıvı ve elektrolitlerin olması gereken düzeyleri, farklı durumlarda meydana gelen değişimleri ve olası kötü sonuçları önlemede gerekli beslenme müdahalesinin yapılması durumlarında yetkin diyetisyenler yetiştirmektir.
Dersin İçeriğiVücudumuzda olması gereken su, mineral ve vitamin düzeyleri anlatılır. Yetersizliklerindeki belirtiler çalışılır ve en uygun müdahale yöntemleri aktarılır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Terleme durumunda elektrolit desteğini sağlamayı öğrenir. Acil ve afet durumlarında gerekli elektrolit karışımlarını hazırlamayı öğrenir. Sporcularda sıvı ve elektrolit kaybını önlemek için antrenman öncesi sırası ve sonrası beslenme planını hazırl1, 2, 3, 4A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaVücudumuzdaki sıvı oranları, hücre içi ve dışı ortamdaki sıvı oranları
2. HaftaVücudun farklı doku ve organlarındaki sıvı miktarları
3. HaftaVücudun farklı doku ve organlarında bulunan kritik öneme sahip vitamin ve mineraller
4. HaftaVücudun farklı doku ve organlarında bulunan kritik öneme sahip vitamin ve mineraller
5. HaftaSoğuk havalardaki fizyolojik değişiklikler
6. HaftaSıcak havalardaki fizyolojik değişiklikler
7. HaftaYoğun su kaybı durumlarında fizyolojik değişiklikler ve önlemler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSıcak havalarda sporcularda sıvı ve elektrolit kaybı, kaybın yerine konması
10. HaftaAfet durumlarında olası kayıplar ve önlemler -1
11. HaftaAfet durumlarında olası kayıplar ve önlemler -2
12. HaftaYaşlılık durumunda fizyolojik değişiklikler ve alınacak önlemler
13. Haftaİshal ve kusma durumlarında sıvı ve elektrolit kaybı
14. HaftaZehirlenme durumlarında fizyolojik değişiklikler ve alınacak önlemler - 1
15. HaftaZehirlenme durumlarında fizyolojik değişiklikler ve alınacak önlemler - 2
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBeslenme. Ayşe BAYSAL.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 Beslenme ve diyetetik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
PÇ2Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanır. X
PÇ3Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşırX
PÇ4Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri getirir. X
PÇ5 Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. X
PÇ6Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. X
PÇ7Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ8Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ9 Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. X
PÇ10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürürX
PÇ11Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
PÇ12Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X
PÇ13İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. X
PÇ14Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. X
PÇ15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranırX
PÇ16 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılırX
PÇ17Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı beslenme/besin seçimi konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir ve uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ara Sınav 220
3Kısa Sınav 15
4Kısa Sınav 25
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.001.0014.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav2.0010.0020.0000
4Kısa Sınav2.006.0012.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"