Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Besin ToksikolojisiBES 2122016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa YAMAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa YAMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Besinlerdeki toksik ve doğal bileşiklerin sağlık üzerindeki etkileri
Dersin İçeriğiBesinlerdeki toksik ve doğal bileşenler ve etkileri, zehirli bileşiklerin besinlere bulaşmaları, besinlerle zehirli bileşiklerin etkileşmesi, vücutta zehirli bileşiklerin etkileri, besin katkı maddeleri ve besinle ilgili yasal düzenlemeleri içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Besinlerdeki toksinleri ve zehirli bileşikleri toksikolojik açıdan risklerini değerlendirir1, 2, 3A
ÖÇ2Sağlıklı beslenme önerileri geliştirir.1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaToksikolojide genel ilkeler
2. HaftaToksisiteyi etkileyen faktörler
3. HaftaGıda güvenliği değerlendirmesi
4. HaftaRisk
5. HaftaBesin ve beslenme toksikoloji epidemiyolojis
6. HaftaToksik maddelerin metabolizması ve vücuttan atımı
7. HaftaBesin intoleransı ve alerjisi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaBakteriyel ve hayvansal toksinler ve bitkisel toksikanlar
10. HaftaBesinlerin toksisitesi
11. HaftaBesinlerdeki toksin kalıntılar
12. HaftaGıda katkı maddeleri, renklendiriciler ve lezzet verici maddeler
13. HaftaGıdaların ışınlaması
14. HaftaPAH ve diğer işlenmiş ürünler
15. HaftaHACCP
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTayfur M. Gıda hijyeni, gıda kaynaklı enfeksiyonlar ve zehirlenmeler, Kuban matbaası, Ankara, 2009.
Diğer KaynaklarTõnu Püssa, Principles of Food Toxicology Published: September 27, 2007 by CRC Press Helferich W, Winter CK. Food Toxicology, CRC Press, Boaca Raton, 2000. Altuğ T. Introduction to Toxicology and Food, CRC Press, Boca raton, 2003.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 Beslenme ve diyetetik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
PÇ2Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanır. X
PÇ3Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşırX
PÇ4Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri getirir. X
PÇ5 Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. X
PÇ6Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. X
PÇ7Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ8Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ9 Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. X
PÇ10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürürX
PÇ11Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
PÇ12Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X
PÇ13İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. X
PÇ14Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. X
PÇ15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranırX
PÇ16 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılırX
PÇ17Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı beslenme/besin seçimi konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir ve uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü84
Toplam İş Yükü / 25 (s)84 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"