Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplumda Beslenme Sorunları ve EpidemiyolojisiBES 3062016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerimizin beslenme sorunları ve epidemiyolojilerinin ve çeşitli vitamin ve mineral yetersizliklerinin belirlenmesi , saptama yöntemlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersin İçeriğiÜlkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi (protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği, risk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb), afet durumlarında beslenme, müdahale programları, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ülkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisini tanımlar Afet durumlarında beslenme, müdahaleProgramlarını tanımlar Protein-enerji malnütrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi1, 2, 3, 4, 5A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÜlkemizde ve Dünya’da görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi
2. HaftaPEM (protein-enerji malnutrisyonu) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE ÖNLEME YÖNTEMLERİ
3. Haftaşişmanlık,diyete bağlı kronik hastalıklar,
4. Haftademir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları,
5. Haftadiş çürükleri, çinko yetersizliği
6. Haftaraşitizm, osteomalasi, osteoporoz
7. Haftavitamin yetersizliklerİ( NÖRAL TÜP DEFEKLERİ folik asit yetersizliği ) ,mineral yetersizlikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftarisk gruplarında beslenme(işçi, yaşlı beslenmesi vb)
10. Haftaafet durumlarında beslenme, müdahale programları,
11. Haftaulusal besin ve beslenme plan ve politikaları
12. Haftaözel durumlarda beslenme
13. Haftasubjektif global değerlendirme
14. Haftabiyofizik ve biyokimyasal değerlendirmeler
15. Haftaantropometrik ölçüm ve hesaplama teknikleri ( enerji, rda ve rdı değerlerinin tekrarı, nchc nhannes who ve ülkemiz standartlarının ve verilerin değerlendirmesi )
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklarwho /fao internet sitesi beslenme ayşe baysal
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 Beslenme ve diyetetik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
PÇ2Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanır. X
PÇ3Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşırX
PÇ4Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri getirir. X
PÇ5 Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. X
PÇ6Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. X
PÇ7Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ8Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ9 Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. X
PÇ10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürürX
PÇ11Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
PÇ12Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X
PÇ13İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. X
PÇ14Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. X
PÇ15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranırX
PÇ16 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılırX
PÇ17Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı beslenme/besin seçimi konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir ve uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ara Sınav 220
3Kısa Sınav 12
4Kısa Sınav 22
5Ödev 13
6Ödev 23
7Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav2.0010.0020.0000
4Kısa Sınav2.004.008.0000
5Ödev2.005.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"