Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Besin Kimyası ve Analizleri-IBES 2032016 - 2017T : 2+U : 246.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda bileşenlerinin (su, karbonhidrat, protein, lipit, vitamin ve minerallerin) kimyasal yapılarını, özelliklerini ve gıdalardaki fonksiyonlarını açıklamaktır. Sözkonusu gıda bileşenleri ile ilgili kimyasal ve fiziksel analitik metotların ayrıntılı ve uygulamalı olarak öğretilmesini amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiGıdaların bileşimleri, su, karbonhidrat, lipid, protein, mineral maddeler ve vitaminlerin kimyasal yapıları ve fonksiyonları ile bu bileşenlerin analiz metotları açıklanmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Besinlerin kalitesini etkileyen etmenler ile kimyasal değişimler hakkında yeterli bilgiye sahip olur besinle ilgili temel analizlerin ilkesini kavrar besinlerin kalitesini etkileyen kimyasal ve fiziksel reaksiyonları anlar1, 2, 8, 13A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 8:Grup Çalışması, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBeslenme kimyasına giriş
2. HaftaKarbonhidratların kimyasal yapısı, Monosakkaritler, Oligosakkaritler, Polisakkaritler
3. HaftaKarbonhidratların sınıflandırılması
4. HaftaKarbonhidratların genel özellikleri
5. HaftaLipidlerin kimyasal yapısı, Trigliserid, Yağ asitleri
6. HaftaYağların sınıflandırılması
7. HaftaYağların bazı özellikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProteinlerin kimyasal yapısı ve özellikleri
10. HaftaProteinlerin sınıflandırılması
11. HaftaSuyun yapısı ve fonksiyonları
12. HaftaMineral maddelerin yapısı ve fonksiyonları
13. HaftaÖnemli mineral maddeler ve özellikleri
14. HaftaVitaminlerin yapısı ve fonksiyonları
15. HaftaÖnemli vitaminler ve özellikleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf.Dr.Mehmet Demirci,Gıda Kimyası, Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No:40, 2014
Diğer Kaynaklarİstanbul Werner Baltes, Lebensmittelchemische, Springer, Verlag, 2000, Berlin.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 Beslenme ve diyetetik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
PÇ2Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanır. X
PÇ3Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşırX
PÇ4Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri getirir. X
PÇ5 Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. X
PÇ6Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. X
PÇ7Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ8Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ9 Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. X
PÇ10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürürX
PÇ11Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
PÇ12Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X
PÇ13İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. X
PÇ14Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. X
PÇ15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranırX
PÇ16 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılırX
PÇ17Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı beslenme/besin seçimi konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir ve uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Uygulama 120
4Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü158
Toplam İş Yükü / 25 (s)158 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"