Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Tıbbi Biyoloji ve GenetikBES 1102016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. İlker PAZARBAŞI
Dersi VerenlerÖğr. Gör. İlker PAZARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücrenin çevresi ve diğer hücre grupları ile etkileşimini öğrenmek, hücre içinde meydana gelen sindirim, boşaltım, enerji üretimi, büyük yapıların (organel, protein vb) yapımını araştırmak, hücre çevresinin hücredeki DNA yapısı ve okunmasına etkisini (epigenetik) incelemek
Dersin İçeriğiHücrenin yaşam faaliyetleri, çevresi ile etkileşimi, enerji üretim sistemleri, organellerin görevleri, genetik farlılıkların oluşum nedenleri ve sonuçları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir.1, 2A
ÖÇ2 Hücre döngüsü ve hücre bölünmelerinin aşamalarını açıklayabilecek, hücresel sentez mekanizmalarını tartışabilecektir1, 2A
ÖÇ3Kromozomal anomaliler ile DNA hasarı mekanizmaları ve bunların hastalıklar ile ilişkilerini yorumlayabilecektir1, 2A
ÖÇ4Ders sonunda öğrenci, hücrenin canlı bir mekanizma olduğunu ve diğer tüm canlılar gibi temel yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiğini, çevresinden etkilenerek yaşam sürecinde değişimler geçirdiğini öğrenir. 1, 2, 3, 5, 9, 10A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHücrenin genel yapısı ve işleyişi, hücre zarının özellikleri
2. HaftaProkaryot, ökaryot hücre karşılaştırmaları, hücre organelleri
3. HaftaHücre DNA’sı, Kromatin, Kromozom, Sentromer ve Telomerler
4. HaftaDNA’nın kopyalanması; transkripsiyon, translasyon
5. HaftaProtein oluşum süreci ve hücre içi stres
6. HaftaHücrenin çevre ile etkileşimi, farklı koşullarda değişen hücre işleyişi, birbirinden farklı hücre türleri
7. HaftaAra sınavAra Sınav
8. HaftaHücrede enerji üretimi (Glikoliz ve Fermentasyon)
9. HaftaHücrede enerji üretimi (Oksidatif Fosforilasyon)
10. HaftaMitokondrinin işleyişi, mitokondri sağlığı, hastalıklarla ilişkisi
11. HaftaDNA mutasyonları ve onarım mekanizmaları
12. HaftaTelomerler; yaşlanma süreci
13. HaftaTelomerler; hastalıklar
14. HaftaProtein yapıdaki bazı hormonların üretimi ve reseptörlerle ilişkisi
15. HaftaGenetik varyasyonlar, göz rengi, ten rengi ve laktoz intoleransı arasındaki ilişki
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSon 10 yılda yayınlanan ders içeriği ile ilgili araştırma ve derleme makaleleri
Diğer KaynaklarTıbbi Biyoloji ve Genetik, Ankara Üniversitesi Basımevi 2016 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Akademisyen Kitabevi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 Beslenme ve diyetetik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
PÇ2Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanır. X
PÇ3Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşırX
PÇ4Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri getirir. X
PÇ5 Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. X
PÇ6Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. X
PÇ7Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ8Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ9 Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. X
PÇ10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürürX
PÇ11Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
PÇ12Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X
PÇ13İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. X
PÇ14Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. X
PÇ15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranırX
PÇ16 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılırX
PÇ17Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı beslenme/besin seçimi konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir ve uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü84
Toplam İş Yükü / 25 (s)84 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"