Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Beslenme AntropolojisiBES 1022016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. İlker PAZARBAŞI
Dersi VerenlerÖğr. Gör. İlker PAZARBAŞI
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Beslenme ve çevre etkileşimi, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, ülkelerin beslenme alışkanlıkları, tarihsel süreçte beslenmeni gelişimi-değişimi, dinler ve beslenme, beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik faktörler, insan diyetinin orijini ve temel özellikleri.
Dersin İçeriğiBeslenme ve çevre etkileşimi, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, ülkelerin beslenme alışkanlıkları, tarihsel süreçte beslenmeni gelişimi-değişimi, dinler ve beslenme, beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik faktörler, insan diyetinin orijini ve temel özellikleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1ilk insanların diyetlerinin temel özellikleri konusunda bilgi sahibi olacak 1, 2, 3A
ÖÇ2tarih öncesi ve tarih sonrası dönemlerde sosyo-ekonomik faktörlerin etkisi ile beslenme alışkanlıklarında oluşan değişimler konusunda yorum yapabilecek 1, 2, 3A
ÖÇ3seçecekleri bir ülke ve beslenme alışkanlıklarının gelişim ve değişiminde onların inançlarının, sosyo-ekonomik yapılarının ve yaşadıkları çevrenin etkilerini değerlendirerek rapor hazırlamayı öğrenecek1, 2, 3A
ÖÇ4bireyin diyetini oluştururken hangi hususlara dikkat edileceği konusunda deneyim sahibi olacaktır 1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTarihsel süreçte beslenme alışkanlıkları
2. HaftaTarihsel süreçte beslenme alışkanlıkları
3. HaftaBeslenmeyi etkileyen faktörler
4. HaftaDinler ve beslenme
5. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
6. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
7. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
10. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
11. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
12. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
13. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
14. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
15. HaftaÜlkelerin beslenme kültürü
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBaysal, A, Kutluay-Merdol, T. Sasır. H. et al.: Türk Mutfağından örnekler, Kültür Bakanlığı, 1993. Kutluay Merdol,T, Tarihten Günümüze Toplumlar ve Beslenme Alışkanlıkları, Türk Halk Kültürü araştırma ve Tanıtım Vakf yayın, 1998 Tannahil, R ., (1975). Food in History.
Diğer KaynaklarGoodman, Al, Dufour, D., Pelto, G: Nutritional Anthropology, 1999 www.as.ua.edu (Nutritional Anthropology)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 Beslenme ve diyetetik alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. X
PÇ2Diyetisyenlik eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde, sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve gerektiğinde tedavisi için kullanır. X
PÇ3Beslenme ve diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşırX
PÇ4Beslenmeye dayalı sağlık sorunlarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri getirir. X
PÇ5 Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak bireye özgü beslenme ve diyet programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. X
PÇ6Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. X
PÇ7Beslenme ve diyetetik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla iş birliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ8Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X
PÇ9 Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. X
PÇ10Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürürX
PÇ11Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. X
PÇ12Ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. X
PÇ13İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. X
PÇ14Beslenme ve diyetetik uygulamalarında görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. X
PÇ15Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranırX
PÇ16 Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılırX
PÇ17Bireyleri ve toplumu güvenli ve sağlıklı beslenme/besin seçimi konusunda teşvik edecek stratejiler geliştirir ve uygular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"