Program Öğrenme Çıktıları ile Amaç Hedef İlişkisi


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE AMAÇ HEDEF İLİŞKİSİ
BİLGİAmaçlarHedeflerT%
(Kurumsal, Olgusal)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak5510100.00
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.5510100.00
BECERİAmaçlarHedeflerT%
(Bilişsel, Uygulamalı)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak5510100.00
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar5510100.00
4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.5510100.00
YETKİNLİKLERAmaçlarHedeflerT%
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak5510100.00
2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.5510100.00
(Öğrenme Yetkinliği)
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak5510100.00
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.5510100.00
4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar5510100.00
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.5510100.00
2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.5510100.00
4Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak5510100.00
(Alana Özgü Yetkinlik)
1Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.5510100.00
2Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak5510100.00
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.5510100.00
İlişkili Program Öğrenme Çıktısı Sayısı / 161616--
İlişki Ağırlığı%80%80--
* Katkı Düzeyi; 0: Yok, 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek
* T: Toplam, %: Yüzdesi
BİLGİAmaçlarHedefler
(Kurumsal, Olgusal)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakÇYÇY
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.ÇYÇY
BECERİAmaçlarHedefler
(Bilişsel, Uygulamalı)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakÇYÇY
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarÇYÇY
4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.ÇYÇY
YETKİNLİKLERAmaçlarHedefler
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakÇYÇY
2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.ÇYÇY
(Öğrenme Yetkinliği)
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakÇYÇY
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.ÇYÇY
4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarÇYÇY
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.ÇYÇY
2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.ÇYÇY
4Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakÇYÇY
(Alana Özgü Yetkinlik)
1Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.ÇYÇY
2Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakÇYÇY
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.ÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1616
BİLGİAmaçlarHedefler
(Kurumsal, Olgusal)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakXX
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.XX
BECERİAmaçlarHedefler
(Bilişsel, Uygulamalı)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakXX
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarXX
4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.XX
YETKİNLİKLERAmaçlarHedefler
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)11
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakXX
2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.XX
(Öğrenme Yetkinliği)
1Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakXX
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.XX
4Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunarXX
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
1Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.XX
2Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.XX
4Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakXX
(Alana Özgü Yetkinlik)
1Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak disiplinler-arası etkileşimin farkında olmak.XX
2Sağlık kurumları ve sağlık sisteminin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmakXX
3Uzmanlık alanı ile ilişkili olarak görev aldığı alanlarda bağımsız araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.XX
İlişkili Program Öğrenme Çıktısı Sayısı / 161616
İlişki Ağırlığı%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"