Program Hakkında


İdari bilimlerden farklı olarak sağlık alanına özel; sağlık sigortacılığı, sağlık ekonomisi, sağlık hukuku, sağlık hizmetlerinde kalite, sağlık hizmetlerinde pazarlama, sağlıkta stratejik yönetim, sağlıkta iletişim, sağlık hizmetlerinde insan kaynakları yönetimi gibi bir çok uzmanlık alanını kapsayan hizmetlerin organizasyonu, yönetimi konusunda geniş kapsamlı eğitim programlarını içeren Sağlık Yönetimi Bölümü’nün mezunlarına, YÖK Yürütme Kurulu’nun 26.08.1998 tarihli kararı uyarınca “Sağlık Yöneticisi” unvanı verilmektedir. Bu bağlamda, ülkemizin sağlık sistemi ve politikaları hakkında bilgili, tıbbi deontolojiyi özümsemiş, sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, problem çözme becerileri olan sağlık yöneticileri yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Mezunları, ülkemizin sağlık politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesinde de aktif rol almaktadırlar.

Öğrencilere Sunulan İmkanlar:

  • Yabancı dil öğrenme imkanı (Ücretsiz),
  • Yandal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Çift anadal yapma imkanı (Normal öğrenim süresince ve ilave bir yıl burslu),
  • Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim imkanı (1 veya 2 yarıyıl),
  • Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı.

Kariyer İmkanları:

Mezunlar, kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarında meslek elemanı yönetici olarak istihdam edilmenin yanı sıra; müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevlere atanabilmekte; ilaç sanayi, sosyal güvenlik kurumları, sigortacılık (özellikle sağlık sigortacılığı) gibi çeşitli alanlarda istihdam imkanı bulabilmektedirler. Ayrıca programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler sağlık yönetimi, işletmecilik ve yönetim alanları ile bu bölümden öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yapma şansına da sahiptirler.

 

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"