Alınacak Derece ve Düzeyi


Bu bölüm, yüksek öğretimde Hemşirelik bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Hemşirelik bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"