Bülent NAZLI, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Hijyeni , Gıda Teknolojisi , Kalite Güvence Sistemleri , Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-nazli

Kadir CANATAN, Prof. Dr.

Doktora Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kültürel Antropoloji , Sosyoloji , Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~kadir-canatan

Kürşad TÜRKDOĞAN, Prof. Dr.

Araştırma Alanları: İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~kursad-turkdogan

Ahmet YÜCESAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-yucesan

İlker PAZARBAŞI, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: nörodejeneratif hastalıklar, psikiyatrik hastalıklar, otoimmün hastalıklar ve beslenme ilişkisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ilker-pazarbasi

Elif EDE, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Beslenme ve Diyetetik

Web: akademik.izu.edu.tr/~elif-ede

Gülgün ERSOY, Prof. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~gulgun-ersoy

Mehmet DEMİRCİ, Prof. Dr. ***

Doktora Georg-august-universitaet Göttingen

Araştırma Alanları: Gıda Kimyası, Beslenme, Süt Bilimi ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-demirci

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"