Ferda ÖZBAŞARAN, Prof. Dr.

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sağlık Bilimleri Temel Alanı, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~ferda-ozbasaran

Kadir CANATAN, Prof. Dr.

Doktora: Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kültürel Antropoloji , Sosyoloji , Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~kadir-canatan

Kürşad TÜRKDOĞAN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~kursad-turkdogan

Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Erişkin sağlığı, yaşam kalitesi, sağlığın geliştirilmesi, geriatri, diyabet

Web: akademik.izu.edu.tr/~rukiye-boluktas

Aklime SARIKAYA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Cerrahi hastalıklar hemşireliği , Ölçme ve değerlendirme , Kanıta dayalı uygulama, Enteral ve parenteral beslenme , Akut ağrı, Basınç yarası , Nöroşirürji Hemşireliği, Kalp damar cerrahi hemşireliği, Hemşirelik eğitimi ve program degerlendirme, Hemşirelikte probleme dayalı öğrenim

Web: akademik.izu.edu.tr/~aklime-sarikaya

Emre BAYSAL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Anestezi , Reanimasyon

Web: akademik.izu.edu.tr/~emre-baysal

Özlem AKMAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-akman

Sevda TÜREN, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları: İç hastalıkları hemşireliği, kardiyoloji hemşireliği, kritik ve yoğun bakım hemşireliği.

Web: akademik.izu.edu.tr/~sevda-turen

Zülfünaz ÖZER, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: İç hastalıkları Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Yoğun Bakım Hemşireliği, Nöroloji Hemşireliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~zulfunaz-ozer

Emine ŞENYUVA, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~emine-senyuva

Mehmet UHRİ, Dr. *

Araştırma Alanları: Patoloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-uhri

Zeynep ÇİZMECİ, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~zeynep-cizmeci

Nilgün IŞIKSAÇAN, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nilgun-isiksacan

Serpil ÖZTÜRK, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~serpil-ozturk

Dilek YILDIRIM, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Diyabet Hemşireliği , Onkoloji Hemşireliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~dilek-yildirim

Elif KOCAAĞALAR, Arş. Gör.

Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Hemşirelikte Eğitim

Web: akademik.izu.edu.tr/~elif-kocaagalar

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"