Aklime SARIKAYA, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Cerrahi hastalıklar hemşireliği , Ölçme ve değerlendirme , Kanıta dayalı uygulama, Enteral ve parenteral beslenme , Akut ağrı, Basınç yarası , Nöroşirürji Hemşireliği, Kalp damar cerrahi hemşireliği, Hemşirelik eğitimi ve program degerlendirme, Hemşirelikte probleme dayalı öğrenim

Web: akademik.izu.edu.tr/~aklime-sarikaya

Kadir CANATAN, Prof. Dr.

Doktora Erasmus Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kültürel Antropoloji , Sosyoloji , Sosyal Hizmet

Web: akademik.izu.edu.tr/~kadir-canatan

Kürşad TÜRKDOĞAN, Prof. Dr.

Araştırma Alanları: İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji

Web: akademik.izu.edu.tr/~kursad-turkdogan

Emre BAYSAL, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Anestezi , Reanimasyon

Web: akademik.izu.edu.tr/~emre-baysal

Özlem AKMAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Hemşirelik Esasları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozlem-akman

Yusuf BİLGE, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kişilik ve Kişilik Bozuklukları, Psikolojik Testler, Klinik Psikoloji, Psikoterapi

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-bilge

Dilek YILDIRIM, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Diyabet Hemşireliği , Onkoloji Hemşireliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~dilek-yildirim

İlkay GÜNGÖR, Doç. Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ilkay-gungor

Selda SEÇGİNLİ, Doç. Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~selda-secginli

Rujnan TUNA, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~rujnan-tuna

Sevil YILMAZ, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~sevil-yilmaz

Rukiye PINAR BÖLÜKTAŞ, Prof. Dr. **

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~rukiye-boluktas

Zeynep ÇİZMECİ, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~zeynep-cizmeci

Nilgün IŞIKSAÇAN, Öğr. Gör. Dr., Dr. **

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~nilgun-isiksacan

Muzaffer Candan ÖZTÜRK, Doç. Dr., Prof. Dr. ***

Doktora Ege Üniversitesi

Araştırma Alanları: Pediatri Hemşireliği , Transkültürel Hemşirelik , Okul Sağlığı Hemşireliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~candan-ozturk

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"