Halil ŞENGÜL, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Web: akademik.izu.edu.tr/~halil-sengul

Hasan ALPAGU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Viyana Ekonomi Üniverstesi

Araştırma Alanları: Ekonomi , Makroekonomi , Dış Ticaret , Yabancı Sermaye , Para ve Sermaye Piyasaları , İktisat

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasan-alpagu

Özgür KÖKALAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Stratejik Yönetim , Yönetim , Girişimcilik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozgur-kokalan

Haşim ÇAPAR, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Sağlık Ekonomisi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~hasim-capar

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"