Öğrenim Ücretleri


 
Doktora programlarının öğrenim ücreti; Normal öğrenim süresince (4 yıl veya 8 yarıyıl) 26.400 TL (KDV dahil) olup, 10 eşit taksitle tahsil edilir.  
 
Tezli yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti; Normal öğrenim süresince (2 yıl veya 4 yarıyıl) 14.800 TL (KDV dahil) olup, 10 eşit taksitle tahsil edilir.  
 
Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti; Normal öğrenim süresince (1,5 yıl veya 3 yarıyıl) süresince 13.200 TL (KDV dahil) olup, 10 eşit taksitle tahsil edilir. (Eğitim Yönetimi ve Denetimi tezsiz yüksek lisans programı öğrenim ücreti 10.500 TL'dir)
 
Bilimsel hazırlık programı kapsamında ek olarak alınan her bir ders 1.200 TL (KDV dahil)'dir.  
 
Ödemeler, üniversitenin anlaşma yapmış olduğu banka sistemi üzerinden tahsil edilir.  
 
Aynı şirket ve kuruluş çalışanlarının İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin aynı veya birbirinden farklı lisansüstü programlarına kabul edilmeleri durumunda uygulanacak indirim oranı söz konusu şirket veya kuruluş ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"