Enstitü Yönetimi


Prof. Dr. İbrahim GÜNEY           (Müdür)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇETİN     (Müdür Yardımcısı) 

H. Hüseyin ÖKSÜZ                    (Enstitü Sekreteri)

 

ENSTİTÜ KURULU

Prof. Dr.          İbrahim GÜNEY          (Müdür/İşletme Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr.   Mehmet ÇETİN          (Müdür Yardımcısı)

 

Prof. Dr.          M. Mehdi İLHAN         (Tarih ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr.          İbrahim YILGÖR         (İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr.          Abdulmuttalip ARPA    (İslam İktisadı ve Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr.   Turgay ŞİRİN              (Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

 

Prof. Dr.          Arif ERSOY                 (İslam Ekonomisi ve Finans Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr.          M. Emin KÖKTAŞ       (Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr.          Ömer ÇAHA                (Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr.          İbrahim YILGÖR          (Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr.          Mustafa ATEŞ             (Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr.   Mehmet BİRİNCİ         (Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr.   Ali GURBETOĞLU       (Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

Yrd. Doç. Dr.   Veysel AKKAYA            (Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU

Prof. Dr.          İbrahim GÜNEY          (Müdür)

Yrd. Doç. Dr.   Mehmet ÇETİN          (Müdür Yardımcısı)

Yrd. Doç. Dr.   İbrahim YILGÖR         (Üye)

Yrd. Doç. Dr.   Ertuğrul ORAL            (Üye)

Yrd. Doç. Dr.   Turgay GEÇER           (Üye)

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"