Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programının amacı öğrencilerin aile, çocuk ve gençlik ile sağlık alanlarından birinde daha derinlemesine eğitilmelerini, yeni bilgiler üretmeye yönelik araştırma ve değerlendirme becerilerini geliştirmelerini ve sosyal hizmet alanında bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek bir düzeye gelmelerini sağlamaktır. 

Hedefler:

Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programından mezun olanlar öğrenciler ile hem ülkenin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip, birlikte çalıştığı kişiler ve kurumlarla etkin iletişim kurabilen nitelikli sosyal çalışmacı ihtiyacını karşılanması, hem de yeni açılan sosyal hizmet programlarının ihtiyaç duyduğu akademisyenlerin yetiştirilmesine altyapı hazırlamayı hedeflenmektedir. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"