Program Hakkında/Amaç/Hedef


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 8 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Öğrencilere kendilerinin yetkin bilim adamı olmaları ve edebiyat alanında orijinal araştırma yapacak kadar yeterli becerileri kazandırmak yanında onları kendi alanlarında ileri seviyede bilgi ile donatmak ve uzmanlaştırmak.

Hedefler:

Doktora programımız uluslarası ün kazanan bir disiplinlerarası dil öğretimi ve araştırma merkezi olmayı hedeflemektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"