Yayınlar


2017 [toplam 70 yayın]

Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kültürel Zeka Düzeyleri ve Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), s.1941-1956.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


The Effects of Drama Training on Interpersonal Management Skill of Managers ( Recep İbrahim Pınar İle Birlikte)

Özgür KÖKALAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


The day-of-the-week effect in the Saudi stock exchange: A non-linear GARCH Analysis

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


YENİ ŞAFAK GAZETESİ

Ömer BOLAT, Doçent Doktor

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Marmara Yaratıcı Düşünme Eğilimleri Ölçeği'nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Çakir, M., & Kabundi, A. (2017). Transmission of China’s Shocks to the BRIS Countries. South African Journal of Economics. https://doi.org/10.1111/saje.12164

Mustafa ÇAKIR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Aile Katılım Çalışmalarına Katılan ve Katılmayan Ailelerin Çocuklarının Sosyal Beceri ve Problem Davranışları Arasındaki İlişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 543-562. DOI: 10.17218/hititsosbil.299033

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., (2017). Mesleki Tükenmişlik Açısından Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), s.425-446. Doi: 10.18506/anemon.289246

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürleri Ve Diğer Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2(2), ss.334-342. Doi Number :http://dx.doi.org/10.21733/ibad.2120

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Cansun, Şebnem. “An example for the construction of masculinity in Turkey: The Woman Has No Name”, European Scientific Journal, January 2017, 13 (2), 62-76.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Cansun, Şebnem. “Hillary Rodham Clinton, the first woman who got closest to the presidency in America”, The Journal of Academic Social Science Studies, Spring 2017, 56 , 471-480.

Şebnem CANSUN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bulut, M., Akkemik, A., Dittrich, Ogaki, M. Vd. (2017), Worldviews and Intergenerational Altruism: A Comparison of Turkish People Living in Turkey, ISSN 2364-1428,pp.1-25

Mehmet BULUT, Profesör

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Bilir, C., Ekici, Ş. O, Ulengin, F., “An integrated multi-objective supply chain network and competitive facility location model”, Computers & Industrial Engineering, Volume 108, June 2017, Pages 136–148

Canser BİLİR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Islamic Price Index Offer and Effects of Consumer Price Index on Islamic Banks By Yusuf Dinc (Pages 2044-2063)

Yusuf DİNÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


PERFORMANCE DETERMINANTS OF PARTICIPATION BANKS: THE ROLE OF SPECIAL CURRENT ACCOUNTS

Yusuf DİNÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. sayı 11, s.1-27.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Examination of the Attitudes of Preschool Teacher Candidates and Teacher Candidates in Other Branches Towards Scientific Research in Terms of Some Variables. European Journal of Educational Research. Volume 6, Issue 1, p.1-13 (doi: 10.12973/eu-jer.6.1.1).

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Implicit leadership theories of school principals. Journal of Education and Practice

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). The Relationship between the Styles of Coping with Stress and the Levels of Hopelessness of Preschool Teachers. Higher Education Studies; Vol. 7, No. 1, 78-93. doi:10.5539/hes.v7n1p78

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


DERİN EKONOMİ DERGİSİ

Ömer BOLAT, Doçent Doktor

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


DERİN EKONOMİ DERGİSİ

Ömer BOLAT, Doçent Doktor

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri. International Journal of International Scientific Researches, 2(1), 48-58.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 16-38.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Keskinkılıç- Kara, S.B & Zafer- Güneş, D. (2017). Relationship Between Implicit Leadership and Proactive Behaviors of School Principals.Journal of Education and Practice, 8(3), 78-88.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Business Model of Islamic Banks in Turkey

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


The Relationship Between Interest Rate and Income Inequality: An Empirical Investigation

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Ergen, M. K ve Keskinkılıç Kara, S. B. (2017). Okul müdürü konuşmalarının çocuk hakları açısından incelenmesi. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu. Ankara

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Sustainable Development From An Islamic Economics: Meaning And Policy Concerns

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Okul Müdürlerinin Öğretmenler Tarafından Algılanan Liderlik Stillerinin Liderlik Uygulamalarına Etkisi

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Okul Yöneticilerinin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mustafa ÖZGENEL, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Öğretmenlerin İşe Bağlılık Düzeyleri İle Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


ÇVÖ Anlaşmaları Avantaj Mı: Bosna Hersek - Türkiye Örneği

Fatih KAPLANHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Vergi Denetimi Açısından Egemenlik, İfade Özgürlüğü ve İnternet Üzerindeki Anonim Kimlikler

Fatih KAPLANHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


PLS in Islamic Banking Between Dreams and Facts: Status Anlysis and Problem Solving in a Case Study of Turkey

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


THE EFFECT OF MORTGAGE LOANS ON THE CAPITAL ADEQUACY STANDARD RATIO OF THE BANKS; A COMPARATIVE EMPIRICAL ANALYSIS

Yusuf DİNÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Bulut, M.&Korkut, C. (2017) “A Look the Ottoman Cash Waqfs as Altruistic Finance Model

Mehmet BULUT, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Bulut, M. Korkut, C. (2017), “A Philanthropic Aspect of Islamic Finance in the Light of Historical Dynamics: A Proposal for Assistance to Illegal Immigrants

Mehmet BULUT, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Bulut, M. (2017), The role of the population movements in the big changes and transformations in history

Mehmet BULUT, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Bulut, M. (2017), “The Role of the Ottomans on the Commercial Integration between Western Europe and Eastern Mediterranean during the Early Modern Period

Mehmet BULUT, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Hammad bin Khalifa University- Economic Development, Population, Education and Entrepreneurship in the Islamic World and World Economy

Mehmet BULUT, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


COMPARING WORK AND LEISURE ETHICS BETWEEN TURKISH AND AUSTRALIAN UNIVERSITY STUDENTS

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Türkiye'de Bilimsel Gelişmenin Önündeki Engeller ve Bir Örnek Olay Üzerine Değerlendirme

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Fazla Çalışmanın İş Motivasyonu ve Gerçekleştirilen İşin Kalitesi Üzerindeki Etkisi

Özgür KÖKALAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


نموذج مقترح لكيفية تصميم اختبار تحديد المستوى اللغوي في برامج تعليم اللغة العربية في السنة التحضيرية في الجامعات التركية

Nurgül KARAHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Katılım Bankalarında Muşaraka Finansmanının İşleyişi ve Muhasebesi; Sorunlar ve Öneriler

Yusuf DİNÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


KABAKLI ÇiMEN, L, BAĞDATLI, F. Okul yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ICES UBECK 2017

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürleri Ve Diğer Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (20-23 Nisan 2017), İstanbul-RodissonBlue Hotel.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Learning Styles and Variables in Predicting Attitude Towards Learning

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Şentürk-Tüysüzer, B. Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). School principlas' attitudes on childrens' rights. 7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences: Prague.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE BELİRLENMESİ

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Turkish students' perception of discrimination in Germany. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


13. ICKEM Proceedings

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Labor in an Islamic Setting: Theory and Practice

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt / Vol: 6, Sayı/Issue: 3, Sayfa: 1950-1975 TUBİTAK/ULAKBİM

Latife KABAKLI ÇİMEN, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


İşyeri Maneviyatının Örgütsel Güven ve İşe Karşı Yabancılaşma Üzerinde Etkileri

Özgür KÖKALAN, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Özel Okullarda Yetenek Yönetimi Uygulamaları

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Katılım Bankalarında Havuzlar ve Birim Hesap Değeri; Vade Uyumsuzluğu ve Fon Kullandırımı Üzerine Öneriler

Yusuf DİNÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


KATILIM BANKALARININ DANIŞMA KURULLARININ KURUMSAL YÖNETİM UNSURU OLARAK DEĞERLENDİRMESİ

Yusuf DİNÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Algılanan Örgütsel Adaletin İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Üzerinde Yapılan Bir Çalışma (Fatih Şişman İle Birlikte)

Özgür KÖKALAN, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Yıldırım, B. ve Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Ulakbilge, 5(11), 571-587.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç-Kara, S. B. ve Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici öğretmen ve veli görüşleri. Asos Journal, 5(44), 236-250.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Zafer-Güneş, D. ve Keskinkılıç-Kara, S., B. (2017). Özel okullarda yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1),105-117.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç- Kara, S. B. (2017). Üniversitelerde Unvan Ayrımcılığı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 85-101.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Para/Kur Sistemi ve Ahlak

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Okul müdürü konuşmalarının çocuk hakları açısından incelenmesi, Eğitim Yönetimi Forumu, Ankara

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Yaşar Ekici, F., Arayıcı, P., Dinleyici, S., Dinç, S. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Düzeyleri İle Ebeveynlerinin Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Yaşar Ekici, F., Dulkadir, A., Deniz, B., Şahin, E. (2017). Çocuk Kütüphanelerinde Yer Alan Okul Öncesi Döneme Yönelik Yayınlanmış Hikâye Kitaplarının Öz Bakım Becerileri Açısından İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Çanakkale 1915 Tarih, Ekonomi, Edebiyat ve Sanat

İbrahim Güran YUMUŞAK, Profesör

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Banka Pazarlaması ve Yeni Nesil Bankacılık Ampirik Bir Analiz

Yusuf DİNÇ, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Türkiye'de İslam İktisadı Tecrübesi: Teorik ve Pratik Birikimler

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


2016 [toplam 126 yayın]

2015 [toplam 95 yayın]

2014 [toplam 103 yayın]

2013 [toplam 83 yayın]

2012 [toplam 56 yayın]

2011 [toplam 59 yayın]

2010 [toplam 37 yayın]

2017 [toplam 4 yayın]

2016 [toplam 25 yayın]

2015 [toplam 17 yayın]

2014 [toplam 12 yayın]

2013 [toplam 19 yayın]

2012 [toplam 5 yayın]

2011 [toplam 8 yayın]

2010 [toplam 7 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"