Yayınlar


2017 [toplam 28 yayın]

Bilir, C., Ekici, Ş. O, Ulengin, F., “An integrated multi-objective supply chain network and competitive facility location model”, Computers & Industrial Engineering, Volume 108, June 2017, Pages 136–148

Canser BİLİR, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


E. Eroglu, I. Guney, I. Gunes, E. Sener, Mathematical Modeling of Heat Effect on Cable Insulation, ACTA PHYSICA POLONICA A, No.3, Vol. 131, s539-541, (2017)

İbrahim GÜNEY, Profesör

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin İletişim Becerileri. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi. sayı 11, s.1-27.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Examination of the Attitudes of Preschool Teacher Candidates and Teacher Candidates in Other Branches Towards Scientific Research in Terms of Some Variables. European Journal of Educational Research. Volume 6, Issue 1, p.1-13 (doi: 10.12973/eu-jer.6.1.1).

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Implicit leadership theories of school principals. Journal of Education and Practice

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). The Relationship between the Styles of Coping with Stress and the Levels of Hopelessness of Preschool Teachers. Higher Education Studies; Vol. 7, No. 1, 78-93. doi:10.5539/hes.v7n1p78

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


DERİN EKONOMİ DERGİSİ

Ömer BOLAT, Doçent Doktor

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


DERİN EKONOMİ DERGİSİ

Ömer BOLAT, Doçent Doktor

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F., Günhan, G., Anılan, Ş. (2017). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri. International Journal of International Scientific Researches, 2(1), 48-58.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problem Çözme ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(1), 16-38.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Keskinkılıç- Kara, S.B & Zafer- Güneş, D. (2017). Relationship Between Implicit Leadership and Proactive Behaviors of School Principals.Journal of Education and Practice, 8(3), 78-88.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Business Model of Islamic Banks in Turkey

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


نموذج مقترح لكيفية تصميم اختبار تحديد المستوى اللغوي في برامج تعليم اللغة العربية في السنة التحضيرية في الجامعات التركية

Nurgül KARAHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


KABAKLI ÇiMEN, L, BAĞDATLI, F. Okul yöneticilerinin Çatışma Yönetim Stilleri ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki, 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi,ICES UBECK 2017

Latife ÇİMEN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Yaşar Ekici, F. (2017). Okul Öncesi Eğitim Kurumu Müdürleri Ve Diğer Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Müdürlerin İletişim Becerilerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (20-23 Nisan 2017), İstanbul-RodissonBlue Hotel.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Learning Styles and Variables in Predicting Attitude Towards Learning

Mustafa Yüksel ERDOĞDU, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Şentürk-Tüysüzer, B. Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). School principlas' attitudes on childrens' rights. 7th International AGP Conference on Humanities and Social Sciences: Prague.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ METAFOR İLE BELİRLENMESİ

Demet ZAFER GÜNEŞ, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Turkish students' perception of discrimination in Germany. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Labor in an Islamic Setting: Theory and Practice

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Algılanan Örgütsel Adaletin İşgören Motivasyonu Üzerindeki Etkisi: Üniversitelerde Çalışan İdari Personel Üzerinde Yapılan Bir Çalışma (Fatih Şişman İle Birlikte)

Özgür KÖKALAN, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Yıldırım, B. ve Keskinkılıç-Kara, S. B. (2017). Öğretmenlerin umutsuzluk düzeylerinin incelenmesi. Ulakbilge, 5(11), 571-587.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç-Kara, S. B. ve Şentürk Tüysüzer, B. (2017). Sığınmacı öğrencilerin eğitimi sürecinde yaşanan sorunlara ilişkin yönetici öğretmen ve veli görüşleri. Asos Journal, 5(44), 236-250.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Zafer-Güneş, D. ve Keskinkılıç-Kara, S., B. (2017). Özel okullarda yetenek yönetimi uygulamaları. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1),105-117.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Keskinkılıç- Kara, S. B. (2017). Üniversitelerde Unvan Ayrımcılığı. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 85-101.

Sultan Bilge KESKİNKILIÇ KARA, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Yaşar Ekici, F., Arayıcı, P., Dinleyici, S., Dinç, S. (2017). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Değer Düzeyleri İle Ebeveynlerinin Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Yaşar Ekici, F., Dulkadir, A., Deniz, B., Şahin, E. (2017). Çocuk Kütüphanelerinde Yer Alan Okul Öncesi Döneme Yönelik Yayınlanmış Hikâye Kitaplarının Öz Bakım Becerileri Açısından İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Sempozyumu (Sempozyum Teması: Sağlıklı Gelişim için Harekete Geçin) (29-30 Nisan 2017), Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Fatma YAŞAR EKİCİ, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


Türkiye'de İslam İktisadı Tecrübesi: Teorik ve Pratik Birikimler

Zeyneb Hafsa ORHAN, Yardımcı Doçent

Türü: Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


2016 [toplam 125 yayın]

2015 [toplam 105 yayın]

2014 [toplam 105 yayın]

2013 [toplam 78 yayın]

2012 [toplam 55 yayın]

2011 [toplam 57 yayın]

2010 [toplam 37 yayın]

2017 [toplam 1 yayın]

2016 [toplam 28 yayın]

2015 [toplam 17 yayın]

2014 [toplam 12 yayın]

2013 [toplam 19 yayın]

2012 [toplam 6 yayın]

2011 [toplam 9 yayın]

2010 [toplam 8 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"