Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve yorumlayabilme.
2Kaynak dillerdeki (Arapça, Farsça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
3Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme ,
4Alana ait sorunları tespit edebilme,
5Yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
6Alana ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavrama.
7Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme ve yeni oluşumlara uyarlayabilme
8Bilimsel yöntemlere uygun olarak yazı yazabilme,
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
  • Temel İslam Bilimleri alanında daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek entelektüel altyapıya sahip olma
  • Temel İslam Bilimleri disiplininin temel konularını ve kavramlarını tanımlayabilme ve bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilme
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
  • Beceriler, Kavramsal, Bilişsel
  • Temel İslam Bilimleri alanında bilimsel bakış açısının kazanılması
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
  • Bilgiye erişebilme bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer kaynakları kullanabilme becerisi
  • Alan hakkında sosyal boyutta derinleşmek
  • Akademik ve mesleki yaşamda kullanabilecek yeterli bilgiye, felsefi donanıma, din bilimleriyle ilgili birikime sahip olma.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"