Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
- İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
- İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
- İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
- İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
- İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
- Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
- İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
- İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
- Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
- İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
- İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
- İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
- İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
- İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
- İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
- İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
- Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
- İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
    Alana Özgü Yetkinlik
- İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
- Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
- İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
- İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
- İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
- İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
- İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
- İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
- Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
- İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
- İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
- İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
- İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
- İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
- İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
- İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
  1. İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.
  2. İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.
  3. İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.
  4. İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır
  5. İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.
  6. Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Temel İslam Bilimleri alanında daha ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek entelektüel altyapıya sahip olma Temel İslam Bilimleri disiplininin temel konularını ve kavramlarını tanımlayabilme ve bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilme

-------

İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.

İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.

İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.

İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır

İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.

Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
Olay ve olguları, düşünce ve inançları felsefi, dini, sosyal ve kültürel vb. boyutlarıyla anlama ve geleceğe yönelik analitik yaklaşımlar geliştirme

-------

İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.

İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır

Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.

İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.

İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Beceriler -Kavramsal -Bilişsel Mesleki altyapı açısından gerekli olan alan bilgisini edinme Temel İslam Bilimleri alanında bilimsel bakış açısının kazanılması

-------

İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.

İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.

İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.

İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.

Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır

    Alana Özgü Yetkinlik
Akademik ve mesleki yaşamda kullanabilecek yeterli bilgiye, felsefi donanıma, din bilimleriyle ilgili birikime sahip olma.

-------

İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.

Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.

İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.

İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır

İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alan hakkında sosyal boyutta derinleşmek

-------

İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır

İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.

İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.

Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.

İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Bilgiye erişebilme bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer kaynakları kullanabilme becerisi

-------

Tarihi süreçte alanın geçirdiği değişimleri, aşamaları ve bunların özelliklerini kavrar

İlahiyat alanındaki ortaya çıkacak yeni problemleri Kur’an, Sünnet ve bunlara bağlı diğer delillerden yararlanarak bilimsel anlamda ifade etme ve topluma objektif veriler üretmek.

İslami İlimlere dair klasik ve modern kaynakları anlama ve değerlendirme becerisi kazanır

İslam düşüncesinin oluşum ve gelişim sürecini anlar, değerlendirir ve yorumlar.

İslam kültür tarihindeki tenkid zihniyetini örneklerle inceleme ve tartışma imkanı bularak bu konuda perspektif kazanır. Batıda uygulanan tenkid yöntemlerini öğrenir ve yöntemler arasında karşılaştırma yapar.

İslami ilimlere dair meselelerde uluslararası düzeyde görüş alışverişinde bulunabilme becerisi kazanır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"