Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.
3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.
6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.
3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik
3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.
6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.
3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.
6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.
4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur
7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.

Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.

Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.

-------

-------

-------

Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.

Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.

Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.

Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.

Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.

-------

-------

İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.

Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.

Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.

YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik
Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.

İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur

-------

-------

Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.

Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.

Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.

Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.

İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.

-------

Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"