Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.
Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
YETKİNLİKLER
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.
Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur.
1Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.
2İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.
3Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
4Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
5Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.
6Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
7Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.
8İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.
 • Çağdaş işletmenin temel fonksiyonlarını kavrar.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.
 • İleri araştırma yöntemleri konusunda derin bilgiye sahip olur.
 • Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
 • Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
 • Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
YETKİNLİKLER
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
 • Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
 • İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur
 • Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
 • Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.
 • Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
 • İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde iletişim kurabilir.
 • Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, araçları ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
 • Çağdaş iş dünyasında işletme finansı, Çağdaş iş dünyasında muhasebe yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin bilgiye sahip olur.
 • Yönetsel ekonomi ve ekonomik sistemlerin temel kavramlarını idrak eder.
 • Stratejik pazarlama yönetimine ilişkin bilgi sahibi olur.
 • İş çevresinde etik davranışlara ve sosyal sorumluluğa ilişkin farkındalığa sahip olur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"