Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
    Alana Özgü Yetkinlik
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

    Alana Özgü Yetkinlik
Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"