Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
- İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
- modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
- Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
- Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
- öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
- Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
- dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
- İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
- modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
- Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
- Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
- öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
- Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
- dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
- öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
- Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
- dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
- Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
- Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
- modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
- İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
- dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
- Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
- Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
- İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
- modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
- Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
- dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
- modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
- öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
- İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
- Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
- Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
    Alana Özgü Yetkinlik
- Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
- dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
- Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
- modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
- öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
- İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
- Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
  1. İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
  2. modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
  3. Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
  4. Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
  5. öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
  6. Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
  7. dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

    Alana Özgü Yetkinlik
Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler

dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler

Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler

modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler

öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.

Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"