Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
(Öğrenme Yetkinliği)
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
(Alana Özgü Yetkinlik)
İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
1İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
2öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler
3modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecekler
4Dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecekler
5Dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecekler
6dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecekler
7Edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecekler
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
  • Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.
  • Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.
  • İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahiptir.
  • öğrenciler kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecekler

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"