Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
Öğrenci kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecektir.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
Öğrenci kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecektir.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
Öğrenci kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecektir.
Öğrenci dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecektir.
(Öğrenme Yetkinliği)
Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
Öğrenci kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecektir.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
Öğrenci kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecektir.
Öğrenci dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecektir.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
Öğrenci dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecektir.
Öğrenci dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecektir.
1Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
2Öğrenci kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecektir.
3Öğrenci modern ve geleneksel bütün öğretme metodlarını uygulayabilecektir.
4Öğrenci dil öğreniminin bütün süreçlerini öğrenecek ve gözlemleyebilecektir.
5Öğrenci dili etkileyen tarihi ve kültürel olguları öğrenecek ve analiz edebilecektir.
6Öğrenci dil öğretimi için interaktif ya da kağıt kaleme dayalı materyal geliştirebilecektir.
7Öğrenci edebi metinleri ya da diğer metin türlerini dil öğretimi içi uyarlayabilecek ve kullanabilecektir.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
  • Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.
  • Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmeleri için belirtilen sayıda zorunlu derslerin tamamından başarılı olup 240 AKTS değerini tamamlamaları gerekmektedir.
  • Öğrenci İngiliz dili eğitim alanında derinlemesine bilgiye sahip olacaktır.
  • Öğrenci kendini akıcı bir şekilde ifade edebilecektir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"