Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
(Öğrenme Yetkinliği)
Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
(Alana Özgü Yetkinlik)
Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
1Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
2İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
3 Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
4 Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
5 İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
6 Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
7 Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
8 İngiliz Edebiyatının ilgili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
  • 240 AKTS kredisi iş yükünü başarı ile tamamlaması.
  • Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin MADDE-43 koşullarını yerine getirmiş olması
  • Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
  • Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"