Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
- Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
- İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
- Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
- İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
- Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
- Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
- Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
- Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
- İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
- İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
- Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
- Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
- Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
- Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
- Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
- Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
- İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
    Alana Özgü Yetkinlik
- Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
- İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
- Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
- Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
- İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
- Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
- Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
- İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
- Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
- İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
- Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
- Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
- İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
- Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
- Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
- İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
- Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
  1. Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.
  2. İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.
  3. Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.
  4. İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar
  5. Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.
  6. Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
240 AKTS kredisi iş yükünü başarı ile tamamlaması

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin MADDE-43 koşullarını yerine getirmiş olması

Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.

İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.

Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.

İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar

Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.

Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.

YETKİNLİKLER
    Öğrenme Yetkinliği
Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.

Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.

İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar

İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.

Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.

Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.

Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.

Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.

Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.

Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.

İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar

    Alana Özgü Yetkinlik
Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.

İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar

Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.

Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.

İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.

Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.

Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.

İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.

Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.

İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar

Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Doktora düzeyinde özgün bir çalışma geliştirmede yer alan süreçleri tanımlar.

İngiliz Edebiyatı ve ilgili alanlarda yenilikçi araştırma, eleştirel analiz, sentez ve değerlendirmeyi tanımlar

Özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme bilgisini kazanır.

Edebiyat alanında ileri düzeyde araştırma teknik ve metodlarıyla ilgili bilgilerini derinleştirir.

İngiliz Edebiyatının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda derin bilgiye sahiptir.

Edebiyatta, özellikle ve İngiliz ve Amerikan edebiyatında, yapılan özgün eserlerle ilgili güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini geliştirir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"