Program Hakkında


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ile yüksek lisans projesinden oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır. 

Amaç:

İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı müfredatı işletmenin fonksiyonları - muhasebe, finans, pazarlama, yönetim ve organizasyon, yönetim bilişim sistemleri ve operasyon yönetimi- hakkında derinlemesine bilgi sunmaktadır. Ayrıca; etik, liderlik, küreselleşme, haberleşme, bilişim teknolojisi gibi alanlarda öğrencilerine yetkinlik kazandırma amacını gütmektedir. MBA mezunları, mücadeleci iş dünyasının zorlukları ile nasıl başa çıkacaklarını öğrenecekler, bu alanlar hakkında sağlam ve bütünleştirici bilgi birikimine ulaşacaklar ve ayrıca çalışma alanlarında yetkinlik sahibi olacaklardır.

Hedefler:

MBA programının hedefleri arasında özfarkındalık ve güçlü kariyer yönetimi yeteneği sahibi, takım çalışmalarına katkıda bulunan ve ekip çalışmalarında iyi performans gösteren, bütünleştirici liderlik vasıflarını uygulayabilen, güçlü iletişim yeteneğine sahip, işletme bünyesinde teknolojik uygulamaları anlayan, etik ve küresel perspektife sahip, yönetim sistemleri içerisinde kritik ve analitik düşünce geliştirebilen mezunlar yetiştirmek yer almaktadır. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"