Önceki Öğrenimi Tanıma


Eğitim Yönetimi ve Denetimi Doktora Programına İZÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esaslarına görer öğrenci kabul edilmektedir.

Öğrenci kabulünde bilimsel hazırlık programına tabi olacakların da durumu aynı yönetmelikteki esaslara göre yapılmaktadır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"